Bogovič ob svetovnem dnevu hrane: Klimatske spremembe ostajajo največji izziv kmetijstva v svetu

Bruselj, Ljubljana, 16. oktober 2017 – Ob današnji obeležitvi svetovnega dneva hrane evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) izpostavlja potrebo po razvoju in uporabi novih tehnologij kmetovanja, ki gredo v smer bolj trajnostnega kmetijstva, z minimalnimi vplivi na okolje.

 

“V Evropi je zavest po krepitvi trajnostnega kmetovanja nedvomno zelo visoka, tudi ukrepi kmetijske in okoljske politike EU izpostavljajo trajnostno kmetovanje kot edino, ki lahko dolgoročno zagotavlja hrano našim državljanom ob ustreznem varovanju naravnih virov. Seveda pa Evropa ni oaza, ki bi bila neodvisna od današnjega globaliziranega sveta, pač pa je močno vpeta v svetovne prehrambne trgovinske poti. S sklepanjem trgovinskih sporazumov s tretjimi državami imamo tako, poleg vzpostavljanja novih trgov, v EU priložnost tudi za vzpostavljanje visokih standardov trajnostne kmetijske pridelave drugod po svetu, ob ustrezni recipročnosti,” izpostavlja Bogovič in dodaja: “Klimatske spremembe nedvomno ostajajo največji izziv svetovnega kmetijstva in posledičnega zmanjševanja lakote v svetu. Suša, toča, zmrzal in ostale vremenske neprilike žal postajajo stalnica tudi v Evropi, zato je krepitev ukrepov za spopadanje tveganj tako na ravni EU kot na nacionalni ravni nujna, če se omejim samo na Evropo. Seveda pa je stanje drugod po svetu, kjer je kar 70 % najrevnejšega prebivalstva odvisna od kmetijstva in ostalih naravnih virov, še toliko bolj resno in resno ogroža cilj OZN o izkoreninjenju svetovne lakote do l. 2030. Zato je za krepitev razvojne pomoči, razvoj novih tehnologij kmetovanja, izobraževanje in izmenjavo izkušenj v teh državah treba narediti več, v kolikor želimo zagotoviti hrano vsem, ki trpijo pomanjkanje. H krepitvi zavesti o pomenu zdravega življenjskega okolja in varovanja naravnih virov za zagotavljanje prehranske varnosti bo nedvomno pripomogla tudi pobuda slovenskih čebelarjev za razglasitev 20. maja kot svetovnega dneva čebel, ki ga bomo, v to sem prepričan, prvič praznovali 20. maja prihodnje leto,” zaključuje Bogovič.