Bogovič ob vložitvi predloga zakona o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi poziva Zasavce k popolni enotnosti glede projekta

Umestitev hidroelektrarn na srednji Savi je projekt, ki mora preseči strankarske okvire, izvaja pa se več mandatov!

 

Strasbourg, Ljubljana – 6. februar 2018 – »Podpiram aktivnosti poslanca DZ RS Ivana Hršaka, ki je z vložitvijo predloga zakona o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi ‘zbudil’ koalicijo in ostale akterje, ki so odgovorni za umestitev in začetek gradnje HE na srednji Savi,« se evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pozitivno odziva na vložitev tega zakona in opozarja, da je trenutna vlada v treh letih in pol bore malo naredila za HE na srednji Savi, približuje pa se tudi konec mandata Državnega zbora RS. Izgradnja HE Mokrice in projekt izgradnje HE na srednji Savi so po Bogovičem prepričanju najboljše slovenske energetske investicije v OVE v naslednjih letih. »Proizvedemo lahko še dodatnih 5 odstotkov cenovno konkurenčne, zelene električne energije. Ob izgradnji hidroelektrarn pa tudi v celoti rešimo vprašanje poplavne varnosti ob reki Savi med Litijo in Mokricami. Projekt lahko, podobno kot HE na spodnji Savi, v celoti umestijo, projektirajo, zgradijo in opremijo slovenski izvajalci. Izgradnja hidroelektrarn, ureditev poplavne varnosti, ter izgradnja spremljajoče infrastrukture ob hidroelektrarnah so najboljši možen način, kako lahko država pomaga v Zasavju dvigniti gospodarsko aktivnost in zmanjšati razvojni zaostanek regije,« poudarja Bogovič.

 

Bogovič spomni, da so poslanci iz Posavja vedno bili vlagatelji zakonov, ki so omogočili umestitev hidroelektrarn na Savi v prostor in financiranje le-teh. »V Posavju smo imenovali regijski odbor za spremljanje izgradnje HE na spodnji Savi, ki ga je 16 let vodil pokojni Niko Galeša. Odbor je bil gonilo investicije, saj je moral vseskozi pritiskati na državne organe in pospešiti postopke, saj se na žalost odgovornim na ministrstvu, predvsem pa njihovim uslužbencem, nikoli preveč ne mudi. Tudi v Posavju smo morali pri umeščanju HE na spodnji Savi ves čas pritiskati tako na resorno ministrstvo, zadolženo za energetiko, kot na MOP, ki podeljuje koncesijo. Predvsem pri pridobivanju najrazličnejših soglasij organi v sestavi MOP-a igrajo ključno vlogo,« Bogovič opisuje težave postopka zaradi slabše proaktivnosti ministrstev pri ključni energetskih projektih.

 

»Velik problem vidim tudi v tem, da je na pristojnih ministrstvih, predvsem pa med različnimi državnimi uslužbenci, ki sodelujejo pri postopkih umeščanja hidroelektrarn veliko tistih, ki projektu izgradnje hidroelektrarn na Savi nasprotujejo. Največ teh je v institucijah, ki so zadolžene za varstvo okolja, nasprotujejo pa prav vsaki umestitvi energetskih objektov, tudi tistim, ki proizvajajo obnovljive vire energije (OVE). Zato sem prepričan, da bi na tem področju naslednja vlada morala narediti red,« poudarja Bogovič, ki ocenjuje kot povsem nesprejemljivo, da se nekateri državni uslužbenci, ki so vključeni v umeščanje hidroelektrarn na Savi, v popoldanskem času prelevijo v odkrite ali pa javnosti prikrite nasprotnike hidroelektrarn. Njihova ključna naloga pa bi po mnenju  evropskega poslanca morala biti, da v postopkih, skladno z zakonodajo, iščejo in najdejo sprejemljive rešitve ter medsektorsko uskladijo interese energetike, okolja, prometa, kmetijstva, poplavne varnosti, zaščite rib, biotske raznovrstnosti ter drugih področij.

 

»Moj nasvet Zasavcem, na podlagi posavskih izkušenj pri gradnji HE na spodnji Savi, je, da čim prej poenotite vse ključne akterje v regiji. Kajti, če ne bo popolne enotnosti v Zasavju o HE na Srednji Savi, vam le-teh ne bo uspelo niti umestiti v prostor, kaj šele zgraditi. Veliko ovir in bitk z mlini na veter boste imeli že zunaj regije, zato se uskladite v regiji. Predlagam, da zakone vlagate skupaj prav vsi zasavski poslanci, saj je umestitev hidroelektrarn projekt, ki mora preseči strankarske okvire, izvaja pa se več mandatov. Ključno vlogo morajo imeti zasavski župani in županje, ki morajo enotno že od vsega začetka pri sprejemanju pomembnih odločitev vključiti krajevne skupnosti, prebivalce in nevladni sektor. Lokalna politika mora že danes natančno vedeti, kaj želi doseči z umestitvijo hidroelektrarn v prostor. Temu primerno morajo pripraviti potrebno dokumentacijo, da boste v Državne lokacijske načrte (DLN) pravočasno vnesli vaše zahteve. Ključno pa je transparentno in pravočasno vključevanje vseh deležnikov. Brez tega, da bi prebivalci Zasavja predhodno jasno vedeli in razumeli, zakaj je koristno umestiti HE na srednji Savi v prostor, realizacija projekta ne bo možna,« sporoča Bogovič Zasavcem, pa tudi obstoječi politiki v Vladi RS in Državnem zboru RS.