Bogovič opozarja Slovenijo na velik razvojni zaostanek na področju železniškega prometa in posledične slabitve položaja pristanišča Luka Koper

 

Evropa s četrtim železniškim paketom želi konkurenčnejši železniški promet, obenem pa ohraniti najvišjo stopnjo varnosti.

 

Bruselj, 28. april 2016 – Na zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) danes podprl četrti železniški paket, ki ga Evropska komisija predlaga za konkurenčnejši železniški sektor. “Prizadevanja na področju prometa v srednji in vzhodni Evropi morajo biti strateško usmerjena k uspešnosti in rezultatom, saj lahko regija veliko pridobi z ustreznim usklajevanjem pri črpanju evropskih sredstev,? je ob robu razprave o četrtem železniškem paketu povedal Bogovič. Slovenija se mora po njegovem mnenju osredotočiti na razvoj prometne infrastrukture, pri čemer pa morajo biti poslovni in razvojni interesi pred političnimi. ?Ogromen razvojni potencial ima pristanišče Luka Koper, ki bi ob ustrezni železniški povezavi s preostalo Evropo lahko nadaljevalo z razvojem in bistveno povečalo svoj promet. Slovenija je ob osredotočanju na cestni križ povsem zapostavila železnice. Zdaj bo treba nadomestiti zaostanek za ostalimi državami in se z ustrezno infrastrukturo priključiti na evropske prometne koridorje,” opozarja Slovenijo na njene strateške priložnosti Bogovič.

 

Bogovič je ob robu zasedanja Evropskega parlamenta pojasnil, da je s prejšnjimi tremi paketi prišlo do precejšnjega izboljšanja konkurenčnosti in poenotenja železniškega prometa v Evropski uniji in ohranjanja visoke stopnje varnosti. Vendar še vedno v tem sektorju prihaja do različnih nacionalnih pravil glede postopkov in različnih standardov za izdajanje varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu. Zato Evropa potrebuje enotni sistem izdajanja potrdil in za ohranitev konkurenčnosti, dinamičnosti in podjetjem prijaznega okolja.

 

Evropska komisija zelo podpira hitrejši prehod s cestnega na železniški promet in temu primerno takšne projekte tudi finančno spodbuja, saj gre za okoljsko sprejemljivejšo in stroškovno ugodnejšo rešitev. “Zato pričakujem od Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, da se resno in odgovorno loti izgradnje drugega tira Koper – Divača, saj postaja neizgrajen drugi tir velika zavora v razvoju Luke Koper in s tem tudi v razvoju celotne logistike v Sloveniji. Naša geografska lega omogoča velik razvoj logističnih storitev po vsej Sloveniji, ključen pa je razvoj najpomembnejše vstopne točke, kar je nedvomno Luka Koper. V kolikor ne bomo posodobili železniške infrastrukture v Sloveniji, nas bodo popolnoma obšli tako morski, kot železniški tranzitni tokovi,” poziva Bogovič, ki ob tem opozarja, da nas Evropa ne bo čakala, ampak bodo priložnosti izkoristile druge države, tudi s pomočjo evropskih sredstev, ki so na voljo za razvoj železniške infrastrukture. Sredstva namreč ne pripadajo državam ampak zanje konkurirajo najboljši projekti.

 

Četrti železniški paket, ki ga zdaj predlaga Evropska komisija, temelji na izboljšavi delovanja in konkurenčnosti železniškega sektorja ter izboljšuje kakovost in učinkovitost železniških storitev. Sistem, ki ga uvaja nova direktiva, za Evropo pomeni približevanje enotnemu evropskemu železniškemu območju. Zmanjšanje upravnih stroškov in pospešitev postopkov ter hkratna ohranitev sedanje visoke ravni varnosti so ključna vsebina tega paketa. Pričakuje se izboljšanje konkurenčnosti podjetij v EU in preprečevanje morebitne prikrite diskriminacije, zlasti novih podjetij, ki želijo vstopati na železniški trg.