Bogovič opozoril komisarja Katainena: Za boljše črpanje iz sklada EFSI mora Evropska komisija države članice spodbuditi k večji aktivnosti!

Strasbourg, 8. junij 2016 ? Ob prvem letu delovanja t. i. junckerjevega investicijskega načrta (EFSI) je pristojni evropski komisar Jyrki Katainen poslancem Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju v Strasbourgu podal poročilo o napredku. Komisarju Katainenu je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v svojem govoru na zasedanju predlagal, naj se Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom aktivneje vključi v promoviranje izvedbe in financiranje projektov prek vzvodov, kot so kohezijska sredstva, sklad CEF in EFSI. ?Predlagam komisiji, da lahko največ stori na temu tako, da se skupaj s poslanci Evropskega parlamenta naredi promocija v državah članicah, kjer ni takšnih projektov. Države se lahko tudi na takšen način spoprimejo s svojim razvojnim zaostankom, kajti nasprotno bo Evropa manj kohezivna kot je danes,? je ob tem dejal Bogovič in kot primer navedel svojo aktivno vlogo pri potencialni investiciji prek sklada EFSI v visokotehnološki obrat za proizvodnjo etanola. Ta bi obudil pridelavo sladkorne pese v Sloveniji, hkrati pa bi služil kot kažipot v razvoj krožnega gospodarstva.

 

 

Bogovič je uvodoma čestital komisarju Katainenu za prvo leto delovanja sklada ter  dodal, da je ta v marsičem pozitivno presenetil, vendar tudi pokazal na nekatere pomanjkljivosti. ?Danes so bile nekatere tu omenjene, in tudi osebno mislim, da je ena ključnih ta, da ni dovolj investicij v državah, ki le-te najbolj potrebujejo. Tu ni krivda samo na strani komisije, ampak v veliki meri v državah članicah, ki so se premalo pripravile in nimajo infrastrukture za takšen tip investiranja. Podobne usode so bile deležne tudi pri kohezijskih skladih tako v prejšnji perspektivi in tudi v sedanji, ko je bilo treba pripravit kompleksnejše projekte,? je v svojem govoru na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta poudaril Bogovič.

 

Ob tem je Bogovič izpostavil, da je ena od takšnih držav tudi Slovenija. Država ima po njegovem trdnem prepričanju ogromno priložnosti za črpanje sredstev, žal pa pri pristojnih ni zaslutiti zavzetosti, da bi jih izkoristili. Kljub osebnim pobudam štirim pristojnim ministrom v slovenski vladi v preteklem letu, evropski poslanec Franc Bogovič žal ugotavlja, da trenutno ni zadostnih aktivnosti za vzpostavitev tovrstnih projektov.

 

Vprašanje v zvezi s financiranjem drugega tira na trasi Divača ? Koper je Bogovič zastavil tudi slovenskemu ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču na regionalni konferenci ?Naložbeni načrt za Evropo ? investiranje v prometno infrastrukturo”, ki je v organizaciji Evropske komisije in Evropske centralne banke potekala aprila letos v Ljubljani. Projekt bi po mnenju. Bogoviča lahko financirali iz sredstev kohezijskega sklada, sklada CEF in iz EFSI.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na temo delovanja Junckerjevega investicijskega načrta – EFSI  (8. junij 2016):