Paket “Pripravljeni na 55” tlakuje pot v brezogljično družbo EU 

Strasbourg, 8. junij 2022 –  Evropski poslanci so na tokratnem plenarnem zasedanju v Strasbourgu večino časa namenili obravnavi in sprejemanju zakonodajnih predlogov iz zakonodajnega svežnja “Pripravljeni na 55”, najobsežnejšega paketa zakonodaje v tem mandatu. Sveženj “Pripravljeni na 55” predstavlja podlago za preobrazbo evropskega gospodarstva, energetike, kmetijstva in transporta v smeri drastičnega zmanjšanja emisij CO2 za 55% do l. 2030, v primerjavi z l. 1990. Pri oblikovanju dela zakonodaje je sodeloval tudi evropski poslanec in podpredsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič (SLS/EPP), ki se je v okviru odbora za regionalni razvoj (REGI) v imenu politične skupine Evropske ljudske stranke pogajal o predlogu uredbe o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 (t.i. uredba o delitvi bremen).  

Bogovič je v razpravi izpostavil, da zakonodajni paket “Pripravljeni na 55” odgovarja na podnebne spremembe, saj uzakonja zaveze iz evropskega podnebnega zakona in Pariškega sporazuma. “Posegamo na številna področja, ki bodo vplivala na naše življenje; na eni strani učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, na drugi strani pa tudi zmanjšanje izpustov v prometu, stavbah, industriji”, je dejal Bogovič in izpostavil, da k doseganju ciljev zmanjšanja emisij s pomembnim deležem prispevata tudi kmetijstvo in gozdarstvo, prvo z aktivnostmi iz osnovne kmetijske dejavnosti, drugo pa s ponori ogljika. 

Bogovič je opozoril, da ne smemo pozabiti na socialne in ekonomske posledice zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, saj bo to imelo vpliv tako na stroške gospodinjstev kot številnih gospodarskih dejavnosti. Na to po njegovem mnenju ustrezno odgovarja vzpostavitev Socialnega sklada za podnebje in Sklada za modernizacijo, ki bosta pomagala pri odpravljanju energetske revščine in krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva s pospešitvijo vlaganj v čistejše tehnologije in delovne procese. 

“Ohraniti moramo tudi tehnološko nevtralnost, pa če hočete, ko govorimo o pridobivanju električne energije z jedrskimi elektrarnami, ali pa s sodobnimi avtomobili z notranjim izgorevanjem. Ves čas se moramo tudi zavedati, da mora ostali del sveta, ki proizvede 90 odstotkov globalnih emisij CO2, slediti našim prizadevanjem, saj bomo nasprotnem primeru vsi skupaj neuspešni. Vsekakor pa z vojno v Ukrajini vidimo, da ne živimo v idealnem svetu, zato moramo paziti tudi na učinke teh grozot okoli nas,” je zaključil Bogovič.