Bogovič: Peri-urbana območja so vezni člen med mesti in podeželjem

Bruselj, 26. september 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je kot podpredsednik medskupine za podeželska in odmaknjena območja v Evropskem parlamentu (RUMRA) organiziral konferenco, na kateri je skupaj s predsednikom politične skupine EPP v Evropskem Odboru regij Michaelom Schneiderjem, Helyn Clack, predsednico Platforme za peri-urbane regije Evrope (PURPLE) in Vincentom O’Connellom, generalnim sekretarjem PURPLE, ter ostalimi udeleženci razpravljal o pomenu sodelovanja urbanih in podeželskih območij v povezavi z vmesnimi, t. i. »peri-urbanimi«, območji, ki predstavljajo vezni člen in značilnosti obeh. Bogovič je izpostavil pomen sodelovanja urbanih in podeželskih območij, zlasti v okviru projekta pametnih vasi in pokazal, da predstavlja Slovenija na tem področju dober zgled ostalim državam EU. Bogovič je prepričan, da lahko s takšnim sodelovanjem še okrepimo socialno oskrbo na podeželju, izboljšamo podeželsko infrastrukturo in digitalizacijo podeželja, skrajšamo preskrbovalne verige, privabimo inovativna mala in srednje velika podjetja ter vzpostavimo trajnostni turizem. Dodal je še, da je naš končni cilj, da ohranimo poselitev našega podeželja in s tem tudi kulturno krajino tako v Sloveniji kot v Evropi. Nazadnje je Bogovič še izpostavil zelo pereče vprašanje Brexita in prihajajoče finančne perspektive EU za obdobje 2021- 2027, ki predvideva zmanjšanje sredstev za kmetijsko in regionalno politiko. Temu v Evropskem parlamentu odločno nasprotujejo in vztrajajo, da višina finančnih sredstev ostane na trenutni ravni. 

 

***

Na povezavi še nekaj fotografij iz konference o  t. i. »peri-urbanimi«, območji.