Bogovič pozdravil povezovalne korake lokalnih skupnosti v Novem mestu za kakovostno življenje starejših

Bruselj, Novo mesto, 8. september 2021 – Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič v Evropskem parlamentu (SLS/EPP) je prek video povezave sodeloval na otvoritvenem posvetu mednarodnega projekta SI4CARE, ki ga je pripravila Mestna občina Novo mesto v Kulturnem centru Janeza Trdine in katerega nosilka je Univerza v Ljubljani.

Med ključnimi cilji projekta sta iskanje socialnih inovacij za oskrbo starejših in priprava nacionalne strategije dolgožive družbe. Prvi korak k njeni izdelavi so storili z današnjim posvetom »Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe«, na katerem so si predstavniki institucij in nevladnih organizacij, ki delajo na  področju starejših, izmenjali mnenja o problematiki dolgožive družbe ter opozorili, da se je treba čim prej soočiti s pojavom starizma, do katerega mora veljati ničelna toleranca. Mestna občina Novo mesto bo znanje, ki ga pridobiva s partnerstvom v projektu SI4CARE, prenesla tudi v lokalno okolje in izoblikovala lastno vizijo skrbi za starejše ter predvidoma do prihodnjega poletja pripravila občinsko strategijo dolgožive družbe, hkrati pa spodbujala tudi izdelavo regionalne strategije. Posvet je pospremil Sejem dolgožive družbe, na katerem so se predstavili ključni lokalni deležniki skrbi za starejše.

Bogovič se je posveta z velikim veseljem udeležil med drugim še posebej tudi zato, ker odločno podpira socialne inovacije na področju izzivov starajoče se družbe, socialne inovacije pa so tudi del koncepta Pametnih vasi. Njegov govor na posvetu:

»Že kot župan Občine Krško sem se srečeval z izzivi starajoče družbe v naši občini. Zelo hitro smo razumeli, da je treba končno imeti sodoben Dom za starejše občane. Zelo hitro se nam je pojavila tudi ideja o pomoči starejšim na domu. Smo bili eni prvih, ki smo to prepoznali kot novo kakovost za pomoč starejšim na domu, in tako danes v okviru lokalnega Centra za socialno delo deluje odlična ekipa za to pomoč starejšim na domu.

Pri svojem delu v Evropskem parlamentu, v odboru za kmetijstvo in regionalni razvoj, se ukvarjamo z izzivom staranja prebivalstva na podeželju in tudi sicer, saj je za evropsko družbo značilen trend staranja prebivalstva. Velik problem je, da mnogo ostarelih ostane povsem osamelih, potem, ko se jim mladi preselijo v mesta. Zato je bil to jasen klic, da se tudi v EU nadgradijo politike za to področje in išče rešitve na številnih področjih, od kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, digitalizacije itd.  

Tudi to je botrovalo temu, da sem pričel s konceptom Pametnih vasi, v okviru katerega se dotikamo številnih težav podeželja, od osnovne do digitalne infrastrukture, rešitev, ki so prilagojene za podeželje – od kmetijstva, turizma, drobnega podjetništva, energetskih novih rešitev …, seveda pa zelo izstopa tudi problematika starejših na podeželju.

Vesel sem rešitev, ki so na področju starejših vmes nastale na podeželju – na primer vzpostavitev sistema Sopotnikov kot pomoč za prevoze starejših na podeželju, ki je odlična socialna inovacija. In projekt MOST iz naše krške občine, kjer smo poleg klasične pomoči na domu predvideli tudi, da se k starejšim na njihov dom pride tudi npr. s fizioterapevtskimi storitvami. Gradi se dnevni center za ljudi z demenco … Prek Leader programa smo naredili podrobno analizo stanja v 5 LAS-skupinah v Posavju, kaj že imamo narejenega v matriki številnih storitev, ki jih je treba zagotavljati za starajočo se družbo že imamo, kaj še moramo narediti v prihodnje – npr. gradnja varovanih stanovanj. In nenazadnje snujemo tudi koncept Pametne srebrne vasi, ki je tako vsebinski, kakor tudi infrastrukturni projekt, in poskušamo tudi te stvari na našem območju nadgraditi z EU sredstvi .

Cela vrsta je izzivov, na katere je nujno treba odgovoriti. V Sloveniji je zdaj velika aktivnost na področju pokrivanja infrastrukturnega urejanja domov za starejše. Ko pa spremljam trende tudi v Evropi in vprašanja, kaj storiti za deinstitucionalizacijo oskrbe starejših, ugotavljam, da je odlično razvijati ravno take projekte in ustvariti platformo, kjer se dobre prakse in rešitve s področja skrbi za starejše preverijo iz različnih okolij, zato me resnično veseli, da začenjate s projektom SI4CARE.

Državni sekretarki in kolegici evropski poslanki Romani Tomc, ki vodi svet za socialo, želim veliko uspeha tudi pri sprejemanju zakona o dolgotrajni oskrbi, kajti ta zakon je enostavno treba sprejeti, da bomo imeli tudi zakonsko podlago za opravljanje nekaterih storitev. Lokalne skupnosti so ključne v tej zadevi; če je pri domski oskrbi in negovalnih bolnicah moč računati, da se jih da reševati na ravni države, pa so stvari, kot so varovana stanovanja, skupnosti za starejše, aktiviranje stanovanjskega fonda za starejše, dopolnilne dejavnosti na kmetijah s starejšimi nosilci kmetij, oskrba starejših z lokalno zdravo hrano, mobilnost starejših na podeželju, e-zdravje za starejše …, področje, kjer bodo ključne prav občine.

Iskrena hvala za povabilo na današnji dogodek in veliko uspeha današnjemu dogodku in celotnemu projektu.«   

Na posvetu Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe, ki je bil zastavljen kot prvi tovrstni dogodek projekta SI4CARE, so poleg evropskega poslanca Franca Bogoviča kot osrednji govorci nastopili tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS Mateja Ribič, predsednica Strateškega sveta za socialno politiko in poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc, poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, projekt SI4CARE in njegov cilj priprave socialnih inovacij za oskrbo starajočega se prebivalstva pa je predstavil prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.