Bogovič pozdravlja odločitev Evropske komisije, da ponovno oceni zaščiten status volkov in drugih zveri

Ustrezno reševanje problematike prekomerne poseljenosti velikih zveri je izjemnega pomena za živinorejce in prebivalce podeželja v številnih državah članicah EU

Strasbourg, 14. september 2023 – Evropski poslanci so na tokratnem plenarnem zasedanju opravili tudi razpravo o pregledu statusa zaščite volkov in drugih večjih zveri, ki so jo zahtevali poslanci Evropske ljudske stranke. Zahteva je bila podana kot odziv na poziv predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen lokalnim skupnostim in zainteresirani javnosti k posredovanju podatkov v zvezi s problematiko visoke populacije volkov v državah in regijah EU, ki ga je le-ta podala pred kratkim. V razpravi je sodeloval tudi poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP).

Bogovič je pozdravil tako razpravo o tej temi kot poziv predsednice Ursule von der Leyen, saj je ustrezno reševanje problematike prekomerne poseljenosti velikih zveri izjemnega pomena za živinorejce in prebivalce podeželja v številnih državah članicah EU.

»V trenutnem času negotovosti oskrbe s hrano in naraščajočih cen hrane je ključno zagotoviti normalne pogoje za kmetovanje. Populacija volkov v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih kar potrojila. Volkovi in medvedi prihajajo na dvorišča, vdirajo v hleve in s tem delajo veliko škodo ter na določenih področjih onemogočajo normalne pogoje za kmetijstvo in živinorejo. Zato je ključnega pomena, da odgovorno spregovorimo o tej temi in s to vključimo vse deležnike, katerih se ta tematika direktno zadeva. Nujno je, da na podlagi kakovostnih podatkov in mnenj strokovnjakov pridemo do rešitev, ki bodo na dolgi rok ohranile populacijo zveri in hkrati omogočile primerne pogoje za kmetovanje. Pozdravljam odločitev Evropske komisije, da se ta tema zopet odpre in se ponovno oceni zaščiten status volkov in drugih večjih mesojedih živali,« je dejal Bogovič, ki tudi pričakuje, da bodo na novo pridobljeni podatki o staležu velikih zveri pripomogli k spremembi statusa zaščite teh zveri v EU in tako dejansko omogočili vzdržno stopnjo sobivanja z ljudmi.