Bogovič pozval pogajalce EU pri TTIP k upoštevanju odklonilnega stališča evroposlancev z AGRI in ENVI do kloniranja živali za kmetijske namene

Kloniranje živali za kmetijske namene je z moralno – etičnega vidika sporno, ogrožena je dobrobit živali, vprašljiva pa tudi varnost živil.

Bruselj, 24. februar 2015 – Na skupni seji Odbora za kmetijstvo in podeželje (AGRI) ter Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (ENVI) v Evropskem parlamentu , ki je potekala včeraj, 23. februarja popoldne,  je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) ob predstavitev mnenj na tematiko kloniranja živali za kmetijske namene opozoril, da pri kloniranju obstaja cela vrsta vprašanj. ?Ključen je moralno – etičen vidik pri kloniranju, ki ogroža dobrobit živali, vprašljiva pa je tudi varnost živil na tej osnovi, saj ni mogoče vzpostaviti sledljivosti tovrstnih živil,? je v razpravi o kloniranju živali opozoril Bogovič, ki ga argumenti za kloniranje živali za kmetijske namene ne prepričajo.

Bogovič vprašanje kloniranja živali za kmetijske namene, ki se sicer na ravni EU po njegovih besedah vleče že kot jara kača, zaradi genetskega potenciala, ta pa je razlog, da v ZDA ter nekaterih drugih državah v svetu klonirane živali uporabljajo za reprodukcijo, ne vidi kot tisto, kar bi zanimalo evropske kmetijce, prav tako pa nikakor ne evropskih potrošnikov.

Evropska unija, ki sicer zaenkrat še dovoljuje uvoz kloniranih semen za reprodukcijo živali, pa bo morala po Bogovičevih besedah današnjo razpravo in večinsko mnenje evropskih parlamentarcev, ki so sodelovali na današnji skupni seji AGRI  ter ENVI, tudi upoštevati. ?Današnja razprava v Evropskem parlamentu je potrdila evropsko stališče, ki je odklonilno do kloniranja živali za kmetijske namene. In to stališče sledi tistemu, ki ga je Evropski parlament sprejel z nedavno spremembo Direktive o omejitvi ali prepovedi gojenja Gensko spremenjenih organizmov (GSO). Zato morajo pogajalci EU pri pogajanjih v zvezi s čezatlantskim trgovinskim sporazumom med EU in ZDA – sporazumom TTIP to stališče tudi aktivno upoštevati,? je še pozval pogajalce EU pri TTIP evropski poslanec Franc Bogovič.