Bogovič: Predlagana EU direktiva o orožju ni osredotočena na akterje terorističnih dejanj z ilegalnim orožjem, zato ji nasprotujem

Ljubljana, 6. januar 2016 ? Stališče evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) do Predloga spremembe evropske direktive o strelnem orožju (spremembe Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja z dne 18. 11. 2015: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SL/1-2015-750-SL-F1-1.PDF in Poročilo Evropske komisije z dne 18. 11. 2015: Svetu in Evropskemu parlamentu https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SL/1-2015-751-SL-F1-1.PDF):

 

 FOTO: WIKIMEDIA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debevcu_nova_medalja_v_strelskem_maratonu_1.jpg?uselang=sl)

 

?Predlog spremembe evropske direktive o strelnem orožju je še v začetku postopka in prepričan sem, da se bo Evropski parlament še zelo aktivno vključil v njeno obravnavo. Bojim se namreč, da se je v Evropska komisija pri ukrepih za preprečevanje terorizma osredotočila na povsem napačno skupino uporabnikov orožja, na legalne imetnike, ki so že sedaj vsaj v Sloveniji pod ostrim nadzorom, orožje pa jim služi za športne in ljubiteljske namene. Medtem ko statistika zelo jasno kaže, da se velika večina terorističnih dejanj zgodi z vojaškim orožjem, pridobljenem na črnem trgu, in ki je že sedaj prepovedano za civilno uporabo. Zato sem takšnim spremembam izrazito nenaklonjen in jim nasprotujem, podobno kot je prve pomisleke izrazila tudi moja poslanska skupina EPP. V moji poslanski pisarni smo se tudi že povezali s Stalnim predstavništvom RS v Bruslju, saj bi morala tudi slovenska država v okviru Evropskega Sveta zavzeti zelo jasno in odločno stališče do tega vprašanja, vendar odziva pristojnega slovenskega ministrstva na direktivo še nismo dobili. Vsekakor bom zadevo aktivno spremljal tudi naprej, saj pričakujem tudi druge, bolj domišljene ukrepe  za preprečevanje terorističnih dejanj.?