Pri kvotnem sistemu pomoči EU pri množičnih migracijah naj se upošteva v preteklosti že sprejete priseljence v posameznih državah članicah

Milano, Ljubljana  – 24. april 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se udeležuje dvodnevnega zasedanja predsedstva Politične skupine Evropske ljudske stranke (The Group of the European People’s Party – EPP Group), ki poteka v Milanu. Na dnevnem redu sta dve pomembni temi, ki za EU danes predstavljata pereč izziv: migracije in TTIP.

 

Prvi dan srečanja je bil namenjen problematiki množičnih nezakonitih priseljevanj v EU, v zvezi s čemer Politična skupina EPP že dlje časa opozarja, da je nujen nov, usklajen in skupen evropski pristop do reševanja te problematike. Zato v Milanu evropski poslanci EPP obravnavajo konkretne predloge za reševanje različnih vidikov migracijske problematike. ?Čas je, da se zlomi tabuje,? je večkrat poudarjeno na srečanju evropskih poslancev EPP v Milanu, katerega se je včeraj, prvi dan zasedanja Politične skupine EPP, udeležil tudi italijanski notranji minister Angelino Alfano kot predstavnik Italije, ki se v Sredozemskem morju sooča z največjim obsegom vsakodnevnih množic migrantov, ki poskušajo priti v EU.

 

Evropski poslanci iz vrst EPP so obravnavali predlog stališča predsedstva Politične skupine EPP v zvezi z migracijami, ki vsebuje pet osrednjih točk: sprostitev enotnega azilnega območja in neučinkovitost azilnega sistema EU; iskanje novih možnosti zakonitega priseljevanja z namenom, da bi bile nezakonite migracije manj privlačne; ničelna toleranca do trgovcev z ljudmi, tihotapcev in posrednikov ter krepitev kontrol na zunanjih mejah; način ravnanja z valom nezakonitih priseljencev in preoblikovanje strategije sodelovanja EU s tretjimi državami.

 

?Problem nezakonitih priseljencev v Sredozemskem morju je evropski problem, ne le problem mediteranskih držav, zato je potrebna solidarnost vseh evropskih držav pri prevzemanju odgovornosti in finančnih bremen,? evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) povzema stališče Politične skupine EPP iz Milana, kjer so oblikovali tudi predlog za uvedbo kvotnega sistema za vse EU države ob upoštevanju različnih kriterijev za izračun kvot (število državljanov, BDP itd.).

Bogovič je ob tem Politični skupini EPP izrazil svoje strinjanje z uvedbo kvotnega sistema ter podal predlog, da se pri izračunu upošteva tudi v preteklosti sprejete priseljence v državah članicah EU, kot so migranti zaradi vojne na področju nekdanje Jugoslavije. ?Ob uvedbi kvotnega sistema je možno kvotno obveznost izpolniti tudi na način, da se vplača določena sredstva v namensko oblikovan fond,? je še predlagal Bogovič. 

 

Evropski poslanci EPP so v Milanu med drugim še opozorili, da se ne sme pozabiti na vojno v Ukrajini, ki lahko povzroči nov naval priseljencev v EU, pri čemer bo migracijski pritisk na povsem druge države EU, ki nimajo meja v Sredozemlju. Ob tem je bilo izraženo, da Poljska zagotovo dosti lažje sprejme migrante iz Ukrajine, kot pa iz Malija, zato je geografski vidik prav tako treba upoštevati v sistemu enotne evropske politike reševanja problematike nezakonitih priseljencev.

 

O nujnosti zaustavitve tihotapcev z ljudmi, ki služijo na račun nesrečnih ljudi, so se evropski poslanci EPP na srečanju v Milanu enotno strinjali.  Za učinkovit boj proti tovrstnemu organiziranemu kriminalu, ki ustvarja novodobne sužnje, je treba okrepiti evropske institucije, kot sta EUROPOL in FRONTEX, da bodo uspešnejše v boju proti organizatorjem nezakonitih prevozov ljudi, tihotapcem ljudi in organiziranim kriminalcem, pri čemer pa morajo potrebna sredstva za delovanje FRONTEXA zagotoviti vse članice EU.  Za varovanje meje je treba uporabiti tudi nove tehnološke metode, okrepiti aktivnost vojske v mednarodnih vodah, da se prepreči konvoje ladij, ki potujejo proti Evropi, za vse ukrepe pa je potrebna dobra koordinacija aktivnosti. Ker je v poletnih mesecih pričakovati velik naval migrantov čez Sredozemsko morje, je po prepričanju Politične skupine EPP treba ukrepati takoj.

 

Pri migracijski problematiki so evropski poslanci EPP opozorili še na problem neučinkovitosti razvojne politike v nerazvitih državah, čeprav EU namenja veliko sredstev v ta namen. ?EU mora preprečiti izgubljanje evropskega denarja, namenjenega za razvojno politiko nerazvitih držav, v korupcijskih mrežah, del te finančne pomoči pa nameniti tudi za delovanje mejne policije, ki bo preprečevala vkrcanja na nevarne, samomorilske čolne,? razpravo na Politični skupini EPP povzema Bogovič. Predvsem pa je po Bogovičevem mnenju treba odpraviti osnovne razloge, ki botrujejo valu migrantov. Politična skupina EPP vidi predvsem politične, varnostne in gospodarske razloge. V razpravi je bila izražena nujnost po stabilizaciji razmer v Libiji, Siriji, Ukrajini …, v deželah od koder trenutno prihaja največ beguncev, pri čemer pa je je treba pričakovati na nov begunski val tudi zaradi razvoja teroristične Islamske države ter rusko-ukrajinskega konflikta.

 

Poslanci Politične skupine EPP danes, drugi dan srečanja, v Milanu razpravljajo tudi o TTIP in transatlantski dimenziji trgovinske politike EU, o čemer bo Evropski parlament čez nekaj tednov zavzel svoje stališče. V zvezi s TTIP se bo evropski poslanec Franc Bogovič odzval po zaključku obravnave te tematike na srečanju v Milanu.