Bogovič: Prihodnja kohezijska politika mora bolj kot obliko v ospredje dajati vsebine in povezave ljudi na konkretnih projektih

Bruselj, 14. julij 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v današnji razpravi na Odboru za regionalni razvoj (REGI) na osnovi vseh svojih profesionalnih izkušenj kot dolgoletni župan Občine Krško, poslanec v nacionalnem slovenskem parlamentu, minister za kmetijstvo in okolje v Vladi RS in sedaj poslanec v Evropskem parlamentu, kjer je imel vedno zelo aktiven stik s področjem lokalne samouprave, ob obravnavi osnutka poročila ?Kohezijska politika in obrobne skupnosti REGI/8/02313 2014/2247(INI)?, ki ga je pripravila poročevalka Terry Reintke (Verts/ALE) poudaril, da je od tega, kako dobro je organizirana lokalna samouprava, v veliki meri odvisno, kako dobro deluje država.

V zvezi s t. i. področjem ?funkcionalnih povezav,? je v zvezi s tem poročilom dejal, da se žal v državah, ko se začnemo pogovarjat, kako bi povezovali občine, zelo hitro pride na iracionalno politično debato. ?V kolikor pa preidemo na povezovanje funkcij in interesno povežemo ljudi, pa zelo hitro najdemo stične točke, zato sem velik pristaš tega, da je poleg uradne formalne organiziranosti države treba veliko pozornost posvečat tudi tej organiziranosti,? je ob povedal Bogovič. Prepričan je, da so projekti, tudi s področja kohezijske politike, kjer se ljudi veliko lažje poveže na projektnem delu, bolj učinkoviti, kot zgolj povezovanje na ravni nekih skupnih uprav, kjer je pogosto tudi zaradi zelo različne organiziranosti velikokrat praktično nemogoče znotraj neke regije, države, zaokrožiti projekte.

?Zato mislim, da je to eno od težišč, s katerim se moramo mi zelo veliko ukvarjat, in bolj kot obliko v bodoče dajati prednost vsebinam in povezavam, in na ta način zastaviti kohezijsko politiko za naslednja leta,? je kolege na odboru REGI pozval Bogovič. V prihodnjih letih želi Bogovič takšno kohezijsko politiko, ki bo izzivalec in bo spodbujala povezave ljudi na konkretnih projektih, tam, kjer bodo ljudje imeli konkretne koristi in kjer bodo tudi najbolje spoznali, kaj Evropska unija pravzaprav je. Evropski poslanec Franc Bogovič si zato želi čim več takšnih debat, kot je bila danes na odboru REGI, ker so zelo pomembne za razvoj Evrope.