Bogovič pripravil in v EP predstavil Poročilo o Malih modularnih reaktorjih

Bruselj, Ljubljana, 8. september 2023 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je kot poročevalec in pripravljavec na včerajšnjem Odboru ITRE v EP v Bruslju predstavil svoje Poročilo o Malih modularnih reaktorjih (Small Modular Reactors – SMR), ki ga Evropski parlament obravnava na njegovo pobudo.

Bogovič je na pripravljeno poročilo, ki je bilo službam parlamenta predloženo 18. avgusta letos, prejel izredno dobre odzive, tako s strani poslanskih kolegov, kot tudi Evropske komisije, strokovne javnosti in predstavnikov industrije. Na pripravljeno poročilo bodo poslanski kolegi lahko do 21. 9. 2023 vložili predloge sprememb ali dopolnitev, na kar se bo v skupnih pogajanjih oblikovalo končno besedilo Poročila, o katerem naj bi na Odboru ITRE v EP nato glasovali predvidoma v mesecu decembru letos.

Po predstavitvi Poročila o SMR je Bogovič poudaril:

»Poročilo o Malih modularnih reaktorjih na dnevni red Evropskega parlamenta prihaja v pravem času. Osebno menim, da gre za zelo pomembno področje, ki odpira številne priložnosti, če bomo v EU le sposobni pravočasno in pogumno prepoznati vse njegove prednosti. Dejstvo je, da lahko SMR bistveno prispevajo k energetski samozadostnosti v EU in zmanjšajo našo energetsko odvisnost od drugih delov sveta. EU si je postavila zahtevno ambicijo, da do leta 2050 doseže ničelne neto emisije in ta cilj zahteva energetski sistem z zelo nizkimi emisijami ogljika, ki bo temeljil tako na obnovljivi kot tudi na jedrski energiji, dveh hrbtenicah prihodnje mešanice energetskih virov. V EU ima trenutno 12 od 27 držav članic EU na svojem ozemlju jedrske elektrarne, med njimi tudi Slovenija. Poleg tega druge države, kot je npr. Poljska, prvič predlagajo razvoj jedrske energije na svojih ozemljih. Leta 2021 je jedrska energija predstavljala 13,1 % mešanice energetskih virov EU, 25 % vse proizvedene električne energije v EU in kar 50 % nizkoogljične električne energije. Številne države članice torej vidijo potencial v rešitvah, ki jih ponuja podaljšanje delovanja obstoječih velikih jedrskih elektrarn in gradnja novih, poleg razvoja malih modularnih reaktorjev (SMR). Pri tem je zelo pomembno, da ohranimo tehnološko nevtralnost in da državam pustimo možnost, da si same izberejo svojo energetsko mešanico.”

Bogovič je nadaljeval: »V energetski mešanici držav članic bi lahko ravno SMR odigrali veliko vlogo, saj lahko do zgodnjih 2030 let postanejo komercialno uspešen jedrski proizvod, ki bi se lahko uporabljal za proizvodnjo električne energije, daljinsko ogrevanje, procesno toploto za energetsko intenzivne industrije, proizvodnjo vodika in pridobivanje pitne vode iz morske vode (razsoljevanje). SMR so namreč jedrski reaktorji v razponu moči od 10 do 300 MW, ki temeljijo na obstoječih tehnologijah in so zasnovani za gradnjo v tovarnah v standardizirani modularni obliki. Njihova velika prednost je, da jih je mogoče tovarniško sestaviti in nato poslati ter namestiti na kraju samem. SMR bi se lahko med drugim uporabljali za proizvodnjo električne energije na oddaljenih območjih z omejeno zmogljivostjo omrežja ali na območjih, kjer uporaba velikih tradicionalnih jedrskih elektrarn morda ni mogoča, njihova zasnova pa bi lahko ponudila prihranke tako pri stroških kot tudi pri času gradnje, poleg že tako ključne manjše potrebe po gorivu. Ena najpomembnejših prednosti SMR je ravno poenostavitev in standardizacija zasnove, ki lahko ima pozitiven učinek na skupno ceno naložbe in se lahko postopoma širi glede na naraščajoče povpraševanje po energiji ter možnost, da lahko nadomestijo obstoječe termoelektrarne na premog in z odpadno toploto razoogličijo daljinsko ogrevanje ter procesno industrijo.«

Bogovič je poudaril še: »Na tem področju nikakor ne gre spregledati svetovnih prizadevanj in razvoja, saj države kot so Rusija, Kitajska, ZDA, Velika Britanija, Indija, Argentina že izjemno veliko vlagajo v te projekte in pilotne študije, ne le v okviru raziskav in inovacij ter zagona pilotnih projektov, pač pa tudi in predvsem finančno. EU si torej nikakor ne bi smela dovoliti in dopustiti, da na tem področju v kateremkoli oziru zaostane za svetovnimi smernicami, sicer bomo zamudili izjemne priložnosti, tako z vidika konkurenčnosti evropske industrije, znanja, inovacij, novih kakovostnih delovnih mest, stabilnega električnega sistema, lokalnega in regionalnega razvoja ter vpliva na okolje.«

Bogovič je zaključil, da je ravno vojna v Ukrajini razkrila šibkost in ranljivost evropskega energetskega sistema ter pokazala, da je treba pri bodočem načrtovanju ter zmanjševanju energetske odvisnosti bolj temeljiti na realnih dejstvih in podatkih ter konkretnih rešitvah, kot pa na neoprijemljivih ideologijah. Prav jedrska energija se vse bolj prepoznava kot del rešitev, saj omogoča izjemne priložnosti z minimalnim izpustom CO2. Posledično se vse več držav članic odloča za ohranitev ali vključitev jedrske energije v svoje energetske mešanice, pa tudi splošna podpora javnosti temu viru energije v zadnjih mesecih opazno narašča, s tem pa se debata o vlogi jedrske energije, kot delu rešitev za doseganje ničelnih neto emisij do leta 2050, vrača na evropski parket.