Bogovič s 6 amandmaji k novi EU zakonodaji o ekološki pridelavi – za razbremenitev kmeta in vrnitev zaupanje potrošnikov v eko proizvode

Bruselj, 16. julij 2015 – Na zadnji predpočitniški seji Odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), katerega nadomestni član je evropski poslanec Franc Bogovič, so poslanci včeraj popoldne med drugim obravnavali predlog uredbe o ekološki pridelavi ter pripadajoče predloge amandmajev. Slednjih je bilo vloženih kar 1322, 6 jih je prispeval tudi Bogovič.

 

Bogovičevi amandmaji se nanašajo na vključitev naravnih izvlečkov iz gozdnega lesa, ki se uporabljajo pri proizvodnji krme, v uredbo. Trenutno veljavna zakonodaja uporabe tovrstnih izvlečkov ne dovoljuje, kljub temu, da so popolnoma naravnega izvora. Zaradi čedalje večjega povpraševanja po ekoloških proizvodih iz divjačinskega mesa, ki je tudi v Sloveniji v porastu, je Bogovič v amandmajih opozoril tudi na potrebo po vključitvi divjadi in kuncev v sklop živali, namenjenih za predelavo na podlagi meril ekološkega kmetovanja. Zavzel se je tudi za prepoved uporabe nanotehnologije v ekološkem kmetovanju in možnost uporabe bio-oglja kot ekološkega dodatka k tlom v ekološkem kmetovanju.

 

“Izjemno veliko število amandmajev kaže na kompleksnost predloga ekološke uredbe, ki nam ga je posredovala Evropska komisija, kot tudi na njegove številne pomanjkljivosti”, pravi Bogovič in dodaja, da so bili “mnogi kontroverzni predlogi, kot je npr. prepoved vzporednega opravljanja ekološke in običajne kmetijske dejavnosti, zavrnjeni že v Svetu kmetijskih ministrov EU. Evropski parlament se jasno zavzema za zmanjšanje administrativnih obremenitev za kmetovalce, zato sem prepričan, da bodo v nadaljnji obravnavi predloga uredbe številne podobne določbe romale v smeti,” je ob tem danes dejal Bogovič.

Ekološko kmetovanje v EU je v porastu, povečuje se tudi povpraševanje po ekoloških prehrambnih izdelkih. Na svetovnem trgu se je delež ekološki pridelane hrane med l. 1999 in 2011 povečal za štirikrat, a v EU se tem trendom, tako zaradi rigidne zakonodaje kot zaradi padanja zaupanja potrošnikov v ekološke proizvode, ne prilagaja dovolj hitro.

 

“Predlagana uredba gre v smeri poenostavitve zakonodaje s tega področja, a do zadovoljivega predloga je še dolga pot. Ocenjujem, da bodo pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom zelo burna, a prepričan sem, da bomo na koncu prišli do ustreznega kompromisa, ki bo tako v interesu kmetov kot potrošnikov, ki si želijo kakovostne ekološko pridelane hrane”, je zaključil Bogovič.

 

Predlogi amandmajev evropskega poslanca Franca Bogoviča k novi EU zakonodaji o ekološkem kmetovanju (odbor AGRI)