Bogovič: S poenostavitvami SKP do manj administriranja in več podpore mladim evropskim kmetom!

 

Bruselj, 22. november 2017 – Člani odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) so danes glasovali o dogovorjenem političnem sporazumu glede kmetijskega dela sprememb Uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, ter ostalih uredb oz. t. i. uredbe Omnibus, ki prinaša spremembe v delovanju večletnega finančnega okvira 2014-2020 z namenom boljšega delovanja sistema ter optimalnejše porabe sredstev proračuna EU. Kmetijski del navedene uredbe tako predstavlja ključne poenostavitve skupne kmetijske politike EU (SKP) v okviru vmesne reforme SKP v aktualni finančni perspektivi EU 2014-2020.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je ob potrditvi doseženega dogovora na odboru AGRI izrazil veliko zadovoljstvo: »V politični skupini EPP smo si za glavni cilj v pogajanjih o uredbi Omnibus zadali poenostavitev SKP v smeri krepitve pogajalske moči kmetov v prehrambni verigi in boljših ukrepov za soočanje s tveganji. Z današnjo potrditvijo kmetijskega dela navedene uredbe nam je to uspelo. Sprejete spremembe državam članicam EU tudi dajejo možnost znatnih povečanj podpore za mlade kmete, podporni ukrepi pa bodo tudi bolje prilagojeni njihovim potrebam. Izboljšujejo se tudi ukrepi zelene komponente SKP, predvsem to velja za ukrepe na območjih z ekološkim pomenim in trajnih pašnikih, kar je izjemnega pomena predvsem za slovenske visokogorske kmetije. Krepijo se tudi orodja za upravljanje s tveganji v okviru ukrepov za razvoj podeželja, pri čemer velja izpostaviti vpeljavo novega orodja za stabilizacijo dohodkov, s katerim se državam članicam daje možnost aktivacije pomoči v primeru padca dohodkov v posameznem kmetijskem sektorju za 20 %  oz. 30 % v vseh sektorjih, glede na povprečje dohodkov v treh letih pred padcem. Tudi na področju organizacij proizvajalcev (OP) se ohranja nacionalna pomoč pri vključevanju kmetov v OP na višini 80 % prispevkov za delovanje OP s strani kmetov.«

 

Pogajalska skupina odbora AGRI pod vodstvom nemškega poslanca EPP Alberta Dessa je v medinstitucionalnih pogajanjih s Svetom EU in Evropsko komisijo 12. oktobra dosegla dogovor o kmetijskem delu uredbe “Omnibus”, a je zaradi zastoja pri pogajanj na ostalih vsebinskih področjih uredbe obstajala nevarnost, da dogovorjene spremembe ne bodo mogle stopiti v veljavo s 1. januarjem 2018. Brez pravočasne uveljavitve bi se namreč večina nujnih ukrepov za začela izvajati šele v drugi polovici leta 2018, kar bi bilo za evropske kmete izjemno slabo. Zaradi navedenih razlogov je bil kmetijski del uredbe s političnim dogovorom med Svetom EU in Evropskim parlamentom izločen iz osnovnega predloga, s čimer so vrata uveljavitvi poenostavitev SKP s 1. januarjem 2018 odprta. S tem bodo države članice lahko takoj v začetku prihodnjega začele pripravljati poenostavitvene ukrepe v okviru 1. stebra SKP in programov razvoja podeželja. Glede uredbe Omnibus je tako potrebna le še formalna potrditev s strani evropskih ministrov za kmetijstvo in poslancev Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju, kar se bo zgodilo predvidoma v začetku meseca decembra.