Bogovič s poslanci EPP pozval Evropsko komisijo k zvišanju intervencijske cene za mleko

 

Bruselj, 3. september 2015Člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) iz vrst EPP, med njimi tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS), so danes na evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja Phila Hogana naslovili pismo, v katerem zahtevajo takojšnje in intenzivnejše ukrepanje Evropske komisije pri reševanju situacije v mlečnem sektorju v EU.

 

Sektor mleka in mlečnih izdelkov v EU namreč v preteklih mesecih pretresajo številne težave, ki negativno vplivajo na odkupne cene mleka in posledično na položaj kmetov. Znižanje tržnih cen zaradi velikih motenj na trgu, ki so v največji meri posledica prepovedi uvoza hrane v EU s strani Rusije, poglabljanja gospodarske krize na Kitajskem in povečanja mednarodne proizvodnje mleka, resno ogroža obstoj številnih pridelovalcev mleka v državah članicah EU. Med najbolj prizadetimi so kmetje iz gorskih in oddaljenih območij, ki so omejeni pri povečevanju proizvodnje, s čemer bi lahko izboljšali svojo konkurenčnost.

 

Pridelovalci mleka močno občutijo nestanovitne cene mlečnih surovin in nihanja stroškov za energijo, ki so v zadnjem času v strmem porastu. Poleg tega je kmete v številnih državah EU prizadela tudi suša, posledica katere je bilo hudo pomanjkanje krme za živali. Kmetje se pogosto znajdejo tudi v podrejenem položaju znotraj prehrambne verige in so še posebej izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Razvoj svetovnega povpraševanja zaradi posledic ruskega embarga in kitajske gospodarske krize ostaja negotov, kar je v nasprotju s predvidevanji Evropske komisije o ohranjanju trenda rasti.

 

Poslanci EPP zato od Evropske komisije pričakujejo ukrepanje pri določanju intervencijske cene za mleko in mlečne izdelke, ki trenutno ne odraža realne tržne vrednosti, ter opozarjajo tudi na odgovornost Sveta EU pri določanju te cene. Evropska komisija namreč ima pravico predlagati Svetu EU, da nemudoma posodobi intervencijske cene, s čemer bi kmetom pomagali pri spopadanju s trenutnimi razmerami.

 

Poleg tega poslanci opozarjajo tudi na ostale ukrepe, ki so na voljo in bi lahko pomagali mlečnemu sektorju v EU, kot so npr. povečanje neposrednih plačil iz naslova Skupne kmetijske politike (SKP), krepitev finančne podpore s strani Evropske investicijske banke ter krepitvi promocijskih kampanj. Tudi 900 milijonov evrov prihodkov v proračun EU, ki izhajajo iz dodatne dajatve na mleko, je treba uporabiti za mlečni sektor.

 

Člani odbora AGRI iz vrst EPP opozarjajo tudi na julija sprejeto poročilo o mlečnem sektorju, v katerem je Evropski parlament med drugim pozval Evropsko komisijo, naj uvede usmerjene tržne spodbude za reševanje krize, ki trenutno vplivajo na trg mleka v EU in so predvsem posledice pritiska na zniževanje cen.

 

Celotno pismo poslancev EPP evropskemu komisarju za kmetijstvo in razvoj podeželja Philu Hoganu (v angleščini) je dostopno na: http://skrci.me/MFeRI .