Bogovič s premierjem dr. Mirom Cerarjem v Evropskem parlamentu o projektu 2. tir, 3. razvojni osi in protipoplavni zaščiti

Buselj, 11. november 2014 ? Predsednik SLS in poslanec RS v Evropskem parlamentu Franc Bogovič je na današnjem srečanju s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem z evropskimi poslanci iz Slovenije v Bruslju premierja opozoril na zastoj pri reorganizaciji vodarstva v Sloveniji in ga pozval, naj njegova vlada čimprej nadaljuje te nujne postopke. Predlogi projektov, ki so bili pripravljeni že v času enoletnega ministrovanja Franca Bogoviča na Ministrstvu RS za kmetijstvo in okolje, so bili takrat sprejeti, žal pa vlada, ki je sledila, ni nadaljevala postopkov in tako predlogi še vedno čakajo na obravnavo.

Poziv Franca Bogoviča premierju dr. Cerarju za čimprejšnjo obravnavo predlogov in nujno reorganizacijo vodarstva v Sloveniji v celoti podajamo v nadaljevanju.

***

Poziv predsednika SLS in evropskega poslanca Franca Bogoviča predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju: Nujna reorganizacija vodarstva v Sloveniji

Bruselj, 11. november 2014

 

Na današnjem delovnem srečanju evropskih poslancev iz Slovenije s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem sem uvodoma pozdravil način srečevanj, kjer si lahko evropski poslanci iz Slovenije ter najvišji predstavniki vlade izmenjamo stališča ter sodelujemo pri za Slovenijo pomembnih vprašanjih. Izrazil sem tudi pričakovanje, da se bodo tudi ministri Vlade RS v prihodnje večkrat srečali z nami,  slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, v času njihovih prihodov v Bruselj na svete ministrov EU. Pozdravil sem tudi dobro sodelovanje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji.

Kot član Odbora za regionalni razvoj (REGI) v Evropskem parlamentu sem predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju danes izrazil podporo pri usmeritvi Vlade RS, da izpelje velike projekte s pomočjo evropskih sredstev. Naš pogovor je potekal o izgradnji 2. tira, 3. razvojne osi in protipoplavne zaščite. Premierju dr. Miru Cerarju sem predal Predlog za reorganizacijo vodarstva v Sloveniji, ki smo ga na Vladi RS na moj predlog sprejeli že marca 2013, ko sem vodil Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje.  Dr. Cerarja sem seznanil s svojimi izkušnjami enoletnega ministrovanja in rezultati, ki smo jih na ministrstvu uspeli narediti v enem letu  na področju vodarstva:

  • v skladu s poplavno direktivo smo določili 62 poplavno najbolj ogroženih področij in naredili oceno potrebnih sredstev za sanacijo teh območij,
  • začeli pogovore z EIB o najetju zelo ugodnih dolgoročnih kreditov za izgradnjo protipoplavne infrastrukture,
  • oblikovali smo strokovno skupino, ki je po šestih mesecih v sodelovanju z vso vodarsko stroko pripravila vladno gradivo: Poročilo o napredku reorganizacije področja urejanja voda in potrditev koncepta reorganizacije na področju voda. Gradivo je bilo sprejeto, žal pa vlada, ki nas je nasledila, ni nadaljevala z nujnim procesom reorganizacije področja vodarstva, ki je nedvomno nepravilno, slabo organizirano in velik razlog za to, da se v Sloveniji ni storilo nič na področju vodarstva.

 

Predsednika vlade dr. Mira Cerarja sem ob priložnosti današnjega srečanja povabil na tudi na okroglo mizo na temo reorganizacije vodarstva v Sloveniji, ki bo 28. novembra  2014  na Gradu Rajhenburg potekala v sklopu obeležitve 10 obletnice javnega podjetja INFRA.

***

Spodaj lahko preberete dva predloga za obravnavo na vladi, Izhodišča za krepitev področja upravljanja z vodami v Republiki Sloveniji in Poročilo o napredku reorganizacije na področju urejanja voda in potrditev koncepta reorganizacije na področju voda, ter pismo predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju v zvezi  z oškodovanci po katastrofalnih poplavah reke Drave v Republiki Sloveniji novembra 2012, ki so povzročile v naši državi škodo v višini 315 milijonov evrov.

 

Bogovič_srečanje s Cerarjem_EP_11 11 2014