Bogovič: Skleniti moramo partnerstvo med kmetom in potrošnikom

Strasbourg, 13. december 2016 – Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu se je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pridružil razpravi o instrumentih skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih.

 

Bogovič je za začetek pohvalil delo poslanske kolegice Angélique Delahaye, ki je pripravila poročilo na to problematiko. V zvezi z nizkimi cenami in splošno krizo v kmetijstvu pa je izpostavil področja, kjer moramo po njegovem mnenju narediti premike. Kot prvega je izpostavil problem nepoštenih trgovinskih praks v prehranski verigi, kjer služijo špekulanti, kmetje pa izgubijo. Ob tem je Bogovič dejal: »Predlagam, da tudi v Evropi na svoje izdelke napišemo, če so »fair trade«. Ni dovolj, da pri t. i. pošteni trgovini govorimo zgolj o kavi, ki prihaja iz drugih kontinentov. Vprašajmo se, če so evropski izdelki, ko je na primer mleko po 19 ali 20 centov, ali pa katerikoli drugi izdelek, tudi kupljeni po principu poštene trgovine?«

 

V nadaljevanju je izpostavil potrebo po povezovanju in poglobljenem sodelovanju kmetov pri njihovem skupnem nastopu na trgu, obenem pa je pohvalil podporo mladim kmetom, ki bodo v kmetijstvo pripeljali nove prijeme in tehnologije. Ob tem se lahko računa na razvoj konceptov pametnih vasi (smart villages) in  mobilnost na podeželju  (rural mobility), ki bodo poleg splošnega razvoja podeželja zagotavljali nova delovna mesta.

 

Razpravo je Bogovič zaključil z mislijo: »Skleniti moramo partnerstvo med kmetom in potrošnikom in tedaj nam bo šlo vsem bolje!«