Bogovič: Slovenski živinorejci so bistveno bolj ogroženi kot medvedi in volkovi

Če bodo slovenski živinorejci odvisni od hitrosti odločanja naših sodišč, bo na Krasu in v alpskem svetu kmalu več zveri kot ljudi!

 

Ljubljana, 26. april 2019Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) podpira današnji protest Sindikata kmetov Slovenije pred Ministrstvom za okolje in prostor RS proti napačnemu načinu gospodarjenja z zvermi v zadnjih letih.

 

»Škoda, ki jo naredijo velike zveri, postaja vseevropski problem, na katerega smo opozorili tudi na Odboru Evropskega parlamenta (EP) za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). EP je februarja letos sprejel tudi resolucijo na to temo, v kateri je bil med drugim podan jasen napotek Evropski komisiji in državam članicam k sprejetju konkretnih ukrepov za ohranjanje kmetijstva na območjih, kjer se večinoma izvaja pašništvo. Sem seveda spada tudi Slovenija. Kolegi iz različnih držav so opozarjali na vedno večjo škodo, povzročeno s strani zveri. V zadnjih letih se povečujejo območja, kjer te zveri povzročajo čedalje večjo škodo. Volkovi npr. povzročajo čedalje večjo škodo tudi v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem in v Nemčiji. Živinorejci ne pričakujejo odškodnin za povzročeno škodo s strani zveri, ampak zahtevajo normalne pogoje za izvajanje njihove dejavnosti na območjih, kjer se pase govedo, drobnica že stoletja. Brez kontroliranega odstrela zveri, ki ohranja ustrezno raven njihove populacije, bo živinoreja v Sloveniji in drugje v EU, predvsem v alpskem in hribovskem svetu ogrožena. Zato podpiram danes izrečeno obljubo državnega sekretarja Marka Mavra z Ministrstva za okolje in prostor RS, da bodo šli takoj v izredni odstrel medvedov in volkov tam, kjer ti povzročajo največ škode. Pričakujem, da ne bo ostalo samo pri izrečenih besedah, ampak da se ta obljubljeni »takoj«, tudi takoj izvrši in prepreči nadaljnjo škodo kmetom. Če bodo slovenski živinorejci odvisni od hitrosti odločanja naših sodišč, se bojim, da bo na Krasu in v alpskem svetu kmalu več zveri kot ljudi!«