Bogovič sodeloval na okrogli mizi o podpori Urbani agendi EU v okviru evropske regionalne politike

Bruselj, 15. oktober 2015 – Na povabilo Predstavništva hrvaških regij v Bruslju je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) sodeloval na konferenci “Urban Agenda & ESIF 2014-2020: Involving peri-urban territories in order to boost urban-rural links”, ki je potekala v okviru 13. Dnevov odprtih vrat pri Odboru Regij, institucije, ki združuje in zastopa evropske regionalne in lokalne oblasti.

 

Na konferenci, na kateri so sodelovali predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, nizozemske vlade ter nevladnih organizacij, je bil izpostavljen pomen vključitve peri-urbanih (primestnih) ter podeželskih območij v EU urbano agendo, strategijo EU za razvoj mestnih območij. Jasno namreč je, da so večje povezave podeželja in mest oz. primestnih in mestnih območij ključne pri preoblikovanju mest v učinkovitejša in prijaznejša bivanjska okolja. Razvito podeželje oz. primestna območja so koristna za razvoj mest, zato je usmerjenost evropske regionalne politike v čim večje medsebojno vključevanje teh območij in njihovo medsebojno sodelovanje izjemnega pomena.

 

Bogovič je opozoril predvsem na pomen policentričnega razvoja, ki krepi položaj regionalnih središč in hkrati vzdržuje dovolj visoko stopnjo poseljenosti podeželja. Dejal je, da je ponosen, da več kot polovica prebivalcev Slovenije živi na podeželju, kjer je kakovost življenja pogostokrat višja od življenja v mestih. A za razvoj podeželskih in primestnih območij so ključne ustrezne povezave z večjimi mestnimi središči, kar smo po Bogovičevem mnenju v Sloveniji delno dosegli z ustreznimi cestnimi povezavami, kljub temu pa obstajajo še številna območja, kjer primanjkuje primerne infrastrukture.

 

Bogovič je zato izpostavil pomen evropskih strukturnih in razvojnih skladov za hitrejši razvoj mestnih, primestnih in podeželskih območij, predvsem za izboljšanje njihove medsebojne povezanosti. Opozoril je še na begunsko-migrantsko krizo in ostale geopolitične pretrese, ki se dogajajo v okolici Evrope, saj bodo ti močno vplivali tudi na to področje.