Bogovič soorganiziral okroglo mizo o kritičnih surovinah: Kako lahko EU doseže zanesljivo, varno in odporno oskrbo?

Bruselj, 5. september 2023 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v soorganizatorstvu z Evropskim energetskim forumom organiziral okroglo mizo na visoki ravni z naslovom: Kritične surovine: Kako lahko EU doseže zanesljivo, varno in odporno oskrbo?

Poslanec Franc Bogovič je namreč poročevalec Odbora za regionalni razvoj (REGI) k predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirja za zagotavljanje zanesljive in trajnostne dobave kritičnih surovin (Uredba o kritičnih surovinah), v sled česar je pripravil tudi Mnenje k predlogu uredbe. 

Bogovič je v zanimivi debati s predstavniki industrije in zainteresirane javnosti pozdravil urejanje tega področja, ki ni ključno samo za EU industrijo, pač pa strateško tudi za EU samo. V luči zmanjševanja strateške odvisnosti EU je po Bogovičevem mnenju namreč treba zagotoviti zanesljivo, trajnostno in cenovno dostopno oskrbo s kritičnimi surovinami, kar je bistvenega pomena tako za gospodarstvo Unije, digitalni in zeleni prehod, varnost in obrambo ter delovanje notranjega trga. Prav tako je v pogovoru s predstavniki industrije izpostavil, da je pomembno opolnomočiti lokalne in regionalne oblasti, zavoljo učinkovitega izvajanja razvojnih projektov znotraj Uredbe o kritičnih surovinah.