Bogovič: Spodbujati moramo povezovanje evropskih kmetov, da se bodo lažje uprli pritiskom velike in koncentrirane trgovine

 

 

Boljša povezanost med kmeti je predpogoj za izboljšanje njihovega položaja v prehrambni verigi

 

Bruselj, 17. september 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je včeraj na zasedanju Evropskega parlamenta v svojem govoru med obravnavo problematike krize v kmetijstvu ter nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano zahvalil evropskemu komisarju za kmetijstvo Philu Hoganu za ukrepanje, s katerim se bo vsaj malce poskušalo ublažiti globoko krizo v kmetijskem sektorju. ?Strinjam se s tistimi, ki opozarjajo na to, da je bila najbrž pozna reakcija in da smo zaznali to krizo že nekaj mesecev prej, kot sedaj jeseni, in da je tudi znesek relativno nizek,? je dejal Bogovič in povedal, da tudi v Sloveniji z 1,4 milijona evrov sicer ne bomo rešili krize, vendar pa si je za to treba prizadevati tudi v bodoče. Po njegovem prepričanju je treba na eni strani poseči v kmetijsko politiko, na drugi strani pa podpirati prizadevanja na področju izboljšanja trgovinskih praks. ?Kajti prepričan sem, da je evropski potrošnik pripravljen za liter mleka plačati več kot za pol litra vode in da je tudi na tem področju treba narediti red,? je dejal Bogovič. Poudaril je še, da je treba spodbujati povezovanje evropskih kmetov, da se bodo lažje uprli pritiskom velike in koncentrirane trgovine.

 

* * *

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o krizi v kmetijstvu in nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano

 

* * *

 

Bogovič sicer pozdravlja razpravo v Evropskem parlamentu, Svetu EU in Evropski komisiji o tej temi, saj se s tem tudi izvršuje javni pritisk na trgovske verige. Povezanost pridelovalcev oz. kmetovalcev in koriščenje sredstev, ki so za ta namen na voljo, je predpogoj za vzpostavitev bolj enakovredne razprave med deležniki v verigi preskrbe s hrano. Kljub visokemu številu že sprejetih resolucij in poročil, je regulatorna ureditev tega področja še vedno precej šibka, zato jo je po Bogovičevem mnenju treba okrepiti. ?Zaradi neravnovesij na trgu in izsiljevanj s strani trgovcev, ki predstavljajo močan pritisk na ceno, so nekatere kmetijske panoge skorajda pred propadom. Odkupna cena v višini četrtine vrednosti lastne cene enostavno ni vzdržna. Nenazadnje so na ta problem prejšnji ponedeljek glasno opozorili tudi kmetje na bruseljskih ulicah,? je opozoril Bogovič.

 

Kriza v kmetijstvu v EU

 

V zvezi s torkovim izrednim sestankom kmetijskih ministrov v Luksemburgu na temo trenutne krize v kmetijstvu, Bogovič pozdravlja predlog o 500 milijonov evrov vrednem paketu za evropske kmete, ki ga je pred kratkim predstavila Evropska komisija. ?Ukrepi, kot so neposredna pomoč pridelovalcem mleka in prašičjega mesa v višini 420 milijonov evrov, 30 milijonov evrov za distribucijo mleka in mlečnih izdelkov pribežnikom v Evropo so koraki v pravo smer, prav tako podaljšanje obdobja financiranja zasebnega skladiščenja mleka v prahu ter sirov in prašičjega mesa za eno leto,? je povedal Bogovič.

 

Bogovič pozdravlja tudi povečanje deleža sofinanciranja za namen promocije prehrambnih izdelkov s 50 % na 80 %, splošno povečanje sredstev za promocijo ter možnost, da se bodo za navedena sredstva v prihodnje lahko potegovale tudi organizacije proizvajalcev.

 

Iz ovojnice 420 milijonov evrov naj bi bilo za slovenske pridelovalce mleka in prašičjega mesa predvidenih 1,4 milijone evrov, kar po Bogovičevem mnenju ne bo dovolj za prebroditev krize. ?Obžalujem odločitev Sveta EU, da ne podpre povišanja intervencijske cene za mleko, veseli pa me, da sredstva za vse navedene ukrepe ne bodo razporejena iz proračunske rezerve za kmetijstvo,? še meni Bogovič. Kot pojasnjuje, to pomeni, da se bodo sredstva iz krizne rezerve lahko uporabila za npr. odpravljanje posledic suše, ki je prav tako prizadela številne evropske kmete.