Bogovič: Sprejete spremembe Direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja niso dovolj dodelane, da bi sledile zastavljenim ciljem boja proti terorizmu

Strasbourg, 15. marec 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, potem ko ni bilo omogočeno glasovanje o posameznih amandmajih, glasoval proti posodobitvi skupne evropske zakonodaje o orožju, saj se po njegovem mnenju spremembe osredotočajo na področja, ki imajo le malo povezave s pridobivanjem nelegalnega orožja uporabljenega pri terorističnih in drugih kaznivih dejanjih. »Namesto, da bi se osredotočili na terorizem, ki zadnjih nekaj let spodkopava temeljna načela EU, se bo očitno še bolj grenilo življenje športnim strelcem, lovcem in zbirateljem, ki imajo že danes vsa ustrezna dovoljenja, pridobljena pod pogoji nacionalnih zakonodaj,« je svoje nestrinjanje izrazil Bogovič.

»Sicer ne nasprotujem spremembi zakonodaje na tem področju in podpiram usklajen nadzor nad orožjem med državami, zato sem si želel, da bi direktivo še dodelali in odpravili nekatere pomanjkljivosti, na katere so me opozorili predvsem ljubiteljski strelci tako iz Slovenije kot ostalih držav EU,« je pojasnil Bogovič. Ker to ni bilo mogoče, saj se je glasovalo o vseh predlogih sprememb skupaj, je glasoval proti celotnemu predlogu. Navkljub temu je je bil predlog večinsko sprejet.

 

»Živimo v času, ko terorizem pomeni novo grožnjo, sovražnika, ki ga ne vidimo in lahko udari kjerkoli. Zato bi se morala reforma orožne zakonodaje osredotočiti predvsem na črni trg z orožjem in na večji nadzor nelegalne trgovine z orožjem, ki omogoča delovanje in oboroževanje terorističnih skupin. Seveda, to je samo eden izmed ukrepov, za večjo varnost bi morali tudi izboljšati sodelovanje in izmenjavo podatkov na področju varnosti med državami članicami,« še zaključi Bogovič.