Bogovič: Status zaščite volkov je nujno treba spremeniti!

Strasbourg, 24. 11. 2022Evropski poslanci bodo danes glasovali o predlogu resolucije o varstvu živinoreje in velikih zvereh v Evropi, ki prvič v tem mandatu celovito naslavlja problematiko zaščite velikih zveri v EU in opredeljuje potencialne ukrepe za ohranjanje živinoreje na območjih, kjer se pojavljajo konflikti med velikimi zvermi in pašno živino. Na včerajšnji razpravi o tej temi, v kateri je sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS), je bilo slišati predvsem veliko pozivov k znižanju statusa zaščite volka v EU, potrebo po aktivnejšemu upravljanju populacije velikih zveri in večjemu razumevanju stisk kmetov, ki se s tovrstnimi napadi soočajo vsakodnevno.

Bogovič je v svoji razpravi poudaril, da evropska Direktiva o habitatih iz l. 1992 na primeru velikih zveri deluje odlično, saj se je populacija teh zveri, ki je že bila povsem ogrožena, tako povečala, da sedaj nasprotno predstavlja grožnjo ostalim živalskim vrstam v naravi. Poudaril je, da se je v Sloveniji populacija medvedov v zadnjih desetih letih povečala za trikrat, od okrog 300 – 400 na 1000 – 1200, medtem ko se je populacija volkov povečala iz 20 – 30 v l. 2012 na okrog 130 danes.

Bo Bogovičevem prepričanju je zato nujno treba ukrepati in status zaščite, predvsem volka, na podlagi Direktive o habitatih in znanstvene ocene njihove populacije, spremeniti in tako pomagati regulirati ravnovesje v naravi, ki je danes porušeno.

Ob zaključku razprave, v kateri je v imenu Evropske komisije sodeloval tudi komisar Janez Lenarčič, je Bogovič komisarja povabil na skupni obisk Blok, Kočevskega in Gorenjske, kjer bi se imela priložnost pogovoriti s kmeti, katerih živali so na dnevni ravni deležne napadov zveri.

“V politični skupini EPP poudarjamo, da naraščanje populacije velikih zveri v EU ogroža tradicionalni način kmetovanja v več evropskih državah, ne samo v gorskih regijah, kjer je paša pomemben del kmetijstva. Prav tako imajo velike zveri širši negativni učinek na podeželske skupnosti in turizem. Trenutni ukrepi za zaščito živine in čred, kot so ograje in psi čuvaji, so se izkazali za neučinkovite, zato je poziv k spremembi varstvenega statusa volkov nujen”, pred glasovanjem o resoluciji poziva Bogovič.