Bogovič: To je srečen konec grde zgodbe. In morda smernica za vse, kako rešiti vroči spor.

  1. Slovenski evroposlanci, slovenski in češki narod ter drugi Evropejci smo prejeli opravičilo češkega evroposlanca Alexandra Vondre glede sovražnega tvita.

 

 Bruselj, 5. oktober 2020 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes prejel iskreno opravičilo češkega evropskega poslanca Alexandra Vondre, ki ga naslavlja tudi na vseh evropske poslance iz Slovenije, ki so mu konec minulega tedna družno napisali protestno pismo v zvezi z njegovim za vse Slovenke in Slovence žaljivim tvitom po nogometni tekmi Slavia Praga – FC Midjytland. G. Vondra se je v pismu, ki je v prevodu v slovenski jezik podan v nadaljevanju, opravičil vsem ljudem v Sloveniji, pa tudi na Češkem in ljudem drugod v EU ter zatrdil, da prepričanja, ki so jih v protestnem pismu izrazili vsi slovenski evroposlanci, da v naši skupni Evropski uniji ne sme biti prostora za vojne, šovinizem in sovraštvo, deli v celoti in brezpogojno.

 

Bogovič se je Vondri že zahvalil za odgovor in opravičilo z besedami: »Tudi sam sem velik ljubitelj nogometa in popolnoma razumem, kako nas lahko čustva občasno preplavijo med tekmo ali po njej. Zdaj mi je odleglo, ko sem prebral, da je to veljalo tudi za vas, ko ste objavili ta sramotni tvit. Na žalost pa je na spletu še vedno prisoten in še naprej pridobiva podporo. Trenutno je 583 ljudi, ki menijo, da so bili vaši nesramni komentarji proti Slovencem dobra ideja. Hvaležen bi bil, če bi lahko tvit izbrisali, prosim. Poleg te tehnične zadeve pa sprejemam vaše prijazno opravičilo in se veselim ponovnega sodelovanja z vami«.

 

Odgovor evropskega poslanca Alexandra Vondre iz Češke vsem osmim slovenskim evropskim poslancem (slovenski prevod):

 

Spoštovani gospod Bogovič, spoštovani slovenski poslanci v našem parlamentu,

 

najprej mi dovolite, da se iskreno opravičim za komentar na Twitterju, ki sem ga objavil takoj po koncu nogometne tekme Slavia Praga – FC Midjytland. Z vso iskrenostjo mi je žal, da nisem mogel ločiti čustev predanega ljubitelja nogometa od racionalnega in odgovornega javnega uslužbenca ter politika, ki drugače skrbi za mirno in prijateljsko sodelovanje med vsemi narodi v Evropski uniji. Upam, da je to evidentno tako v moji poklicni kot osebni karieri.

 

Naj poskusim razjasniti umanjkanje moje premišljene presoje in kaj sem se iz tega naučil.

 

Kot ste pravilno navedli v vašem pismu, se vsi potegujemo za pokale in čast v športu in ko izgubimo, se vseeno pozdravimo s stiskom roke. Tako pač mora biti. Na žalost mi način vodenja tekme, skupaj z vsemi neprimernimi kretnjami in posmehovanjem, ki jo je vodil nogometni sodnik Damir Skomina, po sami tekmi ni dovolil, da bi se počutil tako. Nogometaši Slavie Praga so z mešanico ogorčenja in solz v očeh zapustili nogometno igrišče. Do danes mi je bilo težko pogoltniti to hudo krivico.

 

Drugič, jasno trdim, da niti to čustvo ne upravičuje ali opravičuje mojega čustvenega izbruha. Načelo kolektivne krivde je zame povsem zaničljivo, tako kot so bile nesramne in nevljudne tudi besede, ki sem jih uporabil. Žal mi je za to, kar se je zgodilo in se opravičujem vsem ljudem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svoji domovini, na Češkem in drugod po Evropi.

 

Slovenija je čudovita država, ki ima naravno sorodnost s Češko. Veliko mojih sodržavljanov vsako leto potuje tja. Kot pravilno poudarjate, si v Evropski uniji skupaj in vztrajno prizadevamo, da na naši celini ne bo prostora za vojne, šovinizem in sovraštvo. Zagotavljam vam, da ta prepričanja delim v celoti in brezpogojno.

 

Lep pozdrav,

 

Alexandr Vondra

 

Odgovor evropskega poslanca Alexandra Vondre iz Češke vsem osmim slovenskim evropskim poslancem (v angleščini):

 

Dear Mr. Bogovic, dear Slovenian Members of our Parliament,

 

First of all, please allow me to express my sincere apology for the Twitter comment, which I posted immediately after the end of the Slavia Praha – FC Midjytland football match. With all sincerity, I am sorry that I was not able to separate the emotion of a devoted football fan from the rational and responsible public official and politician, who cares deeply for peaceful and friendly cooperation among nations in the European Union. Hopefully, this has been evident during both my professional and personal career.

Let me attempt to clarify my lack of judgment of myself and what I learned from it.

As you put correctly in your letter, we all compete for trophies and honor in the sport, but when we lose, we salute each other with a handshake. This is as it should be. Unfortunately, the way the match was conducted, together with all the referees’ inappropriate gestures and sneers, led by Damir Skomina, after the match, did not allow me to feel that way. The Slavia Praha players left the football field with a mix of indignation and tears in their eyes. It has been hard to swallow this egregious injustice for me until today.

Secondly, I clearly state that even this emotion does not warrant or justify my emotional outburst. The principle of collective guilt is utterly despicable to me, just as the rude and impolite words I used were. I am sorry about what happened, and I do apologize to all people, not only in Slovenia, but also in my home country, the Czech Republic, and elsewhere in Europe.

In addition, Slovenia is a beautiful country that enjoys a natural affinity with the Czech Republic. Many of my fellow citizens travel there every year. As you point out correctly, we jointly and persistently strive in the European Union to keep our continent with no place for wars, chauvinism, and hatred. I assure you that I share these beliefs fully and unconditionally.

 

Sincerely,

Alexandr Vondra