Bogovič, Tomc in Zver predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v pismu sprašujejo o težavah z metodološko neoporečnostjo Poročila o vladavini prava v poglavju o Sloveniji

Bruselj, Ljubljana – 22. september 2023 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je skupaj z evropsko poslanko Romano Tomc (SDS/EPP) in evropskim poslancem Milanom Zverom (SDS/EPP) predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslal pismo, v katerem jo sprašuje o težavah z metodološko neoporečnostjo Poročila o vladavini prava v poglavju o Sloveniji in katere ukrepe bo predlagala Evropski komisiji za odpravo teh metodoloških napak in zagotavljanje metodološke celovitosti v prihodnosti. V pismu podpisani evropski poslanci predsednico EK von der Leyen prosijo tudi za odgovor, zakaj skladno s protokolom Evropske komisije v predvidenem 15-dnevnem roku ni potrdila prejema pritožbe zaradi kršitve prava Evropske unije, ki jo je nanjo naslovil dr. Peter Gregorčič, nekdanji predsednik Programskega sveta RTV Slovenija.

Celotno pismo predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je podano v nadaljevanju:

Spoštovana predsednica Evropske komisije, gospa Ursula von der Leyen,

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo je 15. septembra 2023 obravnaval Poročilo o vladavini prava – poglavje o Sloveniji, s posebnim poudarkom na delu o medijskem pluralizmu in svobodi medijev.

Na to sejo je bil povabljen tudi nekdanji predsednik Programskega sveta RTV Slovenija dr. Peter Gregorčič, da predstavi svoja stališča. Gregorčič je v svoji predstavitvi (celoten govor dr. Gregorčiča, preveden v angleščino, vam prilagamo) poudaril:

  • Z delovno skupino (predseduje g. Jože Štrus, uradnik Evropske komisije) Evropske komisije se je srečal marca letos in ji predstavil svoje poglede ter ji poslal več elektronskih sporočil z relevantnimi dokumenti o dogajanju v zvezi s tako imenovano »depolitizacijo RTV Slovenija«. Navedel je, da nobena od teh informacij ni bila pravilno vključena v poročilo o vladavini prava, kar postavlja pod vprašaj metodološko integriteto in objektivnost tega poročila.
  • Skladno s protokolom Evropske komisije je 30. maja 2023 na Evropsko komisijo poslal Pritožbo – Kršitev prava EU. Dr. Gregorčič je v svojem govoru navedel, da mu Evropska komisija prejema njegove pritožbe zaradi kršitve prava EU do danes ni potrdila, torej tri mesece in pol po tem, ko jim jo je poslal na za ta namen predvidenem obrazcu, čeprav bi to Komisija morala storiti v 15 delovnih dneh.

Dr. Gregorčiča smo prosili, da nam pošlje vso svojo korespondenco z delovno skupino Evropske komisije, zato vam k našemu pismu prilagamo tudi vseh njegovih sedem dopisov z gospodom Štrusom.

Kasneje smo na Twitter profilu dr. Gregorčiča zasledili, da vas je z dopisom, z dne 30. junij 2023, že obvestil o vseh okoliščinah tega primera (priloženo je tudi to njegovo pismo). Vendar dr. Gregorčič trdi, da ste tudi to pismo več kot dva meseca in pol povsem ignorirali in mu niste niti potrdili, da ste ga prejeli.

Spoštovana gospa predsednica Ursula von der Leyen,

podpisani poslanci Evropskega parlamenta vam postavljamo naslednja vprašanja:

  1. Ali ste bili doslej obveščeni o težavah z metodološko neoporečnostjo Poročila o vladavini prava – Country Chapter Slovenija?
  2. Katere ukrepe boste predlagali Evropski komisiji za odpravo teh metodoloških napak in zagotavljanje metodološke celovitosti v prihodnosti?
  3. Kaj je razlog, da Evropska komisija v predvidenih 15-ih delovnih dneh ni potrdila prejema Pritožbe – Kršitev prava EU, ki jo je vložil dr. Peter Gregorčič, nekdanji predsednik Programskega sveta RTV Slovenija?
  4. Zakaj ste popolnoma prezrli/spregledali pismo s priloženimi relevantnimi dokumenti dr. Gregorčiča z dne 30. junij 2023?

Izražamo pričakovanje, da se boste problematiki, na katero opozarjamo tudi s tem pismom, tokrat bolj posvetili in nam konkretno ter vsebinsko odgovorili na zastavljena vprašanja.

S spoštovanjem,

Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu

Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu

Milan Zver, poslanec v Evropskem parlamentu