Bogovič v Logatcu na regijskem posvetu o pridelavi, promociji in nakupu lokalno pridelane hrane: Kmetijstvo je način življenja

Logatec, 11. marec 2016 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je obiskal Občino Logatec, kjer se je najprej srečal z županom Bertom Menardom in njegovimi sodelavci z namenom seznanitve z razvojnimi načrti občine, zatem pa se udeležil regijskega posveta ?Pridelano lokalno ? kupljeno doma?, ki je v organizaciji Občine Logatec in Notranjsko-primorskih novic potekal v Medgeneracijskem domu Marije in Marte. Na posvetu je sodeloval kot govorec na omizju na temo: ?Aktualna zakonodaja ? pospeševalec ali zaviralec povečevanja samooskrbe.?

 

Bogovič se je na srečanju z logaškim županom Menardom, kateremu se je pridružil tudi župan Občine Cerknica Marko Rupar, seznanil z aktualnimi razmerami v Logatcu in na Notranjskem ter z razvojnimi načrti Občine Logatec, spregovorili pa so tudi o evropski kohezijski politiki, črpanju EU sredstev, o lokalni samoupravi ter potrebah o regionalizaciji v Sloveniji.

20160311_161707  20160311_105153

Promocija doma pridelane zdrave hrane, možnost njene ponudbe in prodaje tudi na lokalnih tržnicah ? so bile teme, ki jih je regijski posvet v Logatcu postavil v ospredje.

Govorci na posvetu, med katerimi so bili upravljavci tržnic, kmetje ? proizvajalci in ponudniki domače hrane, predstavniki lokalnih skupnosti in vlade, ter mnogi, ki se ukvarjajo s spodbujanjem razvoja podeželja so v prvem delu posveta govorili na temo: ?Za uspeh je potrebna vizija in vztrajno delo?. Poudarili so, da je neposreden stik kupca in proizvajalca krepi zaupanje v živila, ki jih uživamo, vendar to velikokrat premalo poudarjamo.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je uvodoma predstavil svoje osebne izkušnje s kmetijstvom, saj je tudi sam sadjar, ki ima doma 3 ha intenzivnega nasada jablan, ter da je dolga leta županoval Občini Krško, ki je kmetijsko močna občina, prav tako pa se je kmetijski politiki kasneje posvečal kot poslanec v Državnem zboru RS, kot minister za kmetijstvo in okolje in danes v Evropskem parlamentu, kjer je aktiven član Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI).

Čeprav je izzivov v svetovnem in evropskem kmetijstvu veliko, od današnje krize v kmetijstvu, pri čemer se v Evropi čutijo tudi posledice EU sankcij do Rusije, pa do hitro razvijajoče se Azije in tudi hitro večanje števila prebivalcev na zemlji, pa po Bogovičevem mnenju vendarle ni vse črno. ?Veliko je priložnosti na voljo, ki pa jih v Sloveniji še nismo izkoristili,? je opozoril Bogovič in navedel primer za sadjarje in zelenadarje, ki bi lahko, če bi bili organizirani v obliko Organizacije proizvajalcev (OP), iz EU prejeli letno cca. 3 mio evrov. Spregovoril je tudi o problematiki nepoštenih trgovinskih praks, ki so posledica tudi močne koncentracije v trgovinski panogi, pri čemer pa se kmetje na drugi strani niso znali tako učinkovito povezati in so zato ti pogovori na ravni kmetov in trgovcev tudi zelo težki.

Bogovič je predstavil tudi v Evropskem parlamentu pravkar prejeto novo shemo šolskega sadja in mleka (uredbo o Shemi pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom), s katero se državam članicam povečuje sredstva za nakup zdrave in kakovostne sveže hrane, ki jo bodo šole brezplačno razdeljevale otrokom. S to novo shemo bodo slovenske šole imele zdaj na voljo približno 300.000 evrov več na leto za ta namen.

V razpravi so se udeleženci posveta dotaknili tudi aktualnih problemov, ki pestijo kmete, in sicer davčnih blagajn, in se zavzeli za pavšalno obdavčitev. Na strani potrošnikov pa so izpostavili tudi problematiko označevanja izvora oz. porekla surovin v prehranskih izdelkih, pri čemer gre mnogokrat za zavajanje potrošnikov z ustvarjanjem vtisa, češ da je nekaj vzgojeno doma, dejansko pa ni in je zgolj predelano oz. dodelano v Sloveniji. ?To meglo moramo razčistiti,? je ob tem dejal Bogovič in opozoril, da se s predpisi ne sme zakomplicirati življenja ljudem.

?Kmetijstvo je način življenja,? je ob zaključku posveta dejal Bogovič in dodal, da to pomeni tako v odnosu do narave, okolja, kot do gospodarstva, proračuna in osebnega odnosa do dela.

 

20160311_115427  20160311_090356

20160311_090716  20160311_115049