Bogovič: V Sloveniji potrebujemo družbeni konsenz o vlogi kmetijstva v naši družbi

Ljubljana, 19. april 2019 – Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je danes potekala javna predstavitev Resolucije o prihodnosti kmetijstva v Sloveniji: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021, ki je hkrati predstavljala tudi zaključek sedmih regionalnih omizij na temo reforme Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki jih je v preteklih tednih po različnih krajih Slovenije organiziral evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

 

Dogodek, ki je potekal v sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Biotehniške fakultete, je s predstavitvijo temeljnih ciljev resolucije in potekom posvetovanj z deležniki otvorila kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec, medtem ko je Bogovič orisal pogled Evropskega parlamenta na reformo SKP 2021 – 2027 in predstavil zaključke omenjenih regionalnih omizij.

“Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu (AGRI) je pred kratkim sprejel svoje stališče do reforme SKP, v kateri jasno dajemo poudarek družinskim kmetijam, trajnostnemu kmetijstvu, generacijski prenovi v kmetijstvu, prenosu znanja, sodelovanju ter novim tehnologijam. Veseli me, da praktično identičen pogled na kmetijstvo vsebuje tudi predstavljena resolucija, oblikovanje konkretnih kmetijskih ukrepov iz nje pa se bo moralo odražati v Strateškemu načrtu SKP, ki bo oblikovan po dokončni potrditvi reforme SKP, kar bo predvidoma naslednje leto,” uvodoma poudarja Bogovič, ki pa opozarja, da zastavljenih ciljev ne bo mogoče doseči brez iskrenega sodelovanja vseh deležnikov v kmetijstvu, med katerimi več pričakuje od fakultet in inštitutov.

 

“Smo v ključnem letu, ko se odločamo, kakšno bo kmetijstvo v Sloveniji do leta 2030. Modernizacija, prenos znanja in razvijanje novih poslovnih modelov so ključni za razvoj slovenskega podeželja in kmetijstva, nosilci česar bodo mladi. Od nas, vseh deležnikov v kmetijstvu, je odvisno, v katero smer bomo usmerili le-tega, kot tudi razvoj našega podeželja. Potreben je tudi družbeni konsenz o vlogi kmetijstva, ki s svojo ekonomsko, okoljsko in socialno vlogo skrbi za pridelavo hrane za prebivalce Slovenije in urejenost slovenskega podeželja,” dodatno izpostavlja Bogovič, ki si močno prizadeva, da v Sloveniji začnemo gledati celovito in okrepiti tudi medsektorsko sodelovanje. To bo ključnega pomena tudi za vzpostavljanje Pametnih vasi.

 

“Na vseh nas je torej, da od besed preidemo k dejanjem in slovenskemu kmetijstvu zagotovimo svetlejšo prihodnost,” zaključuje Bogovič.