Bogovič vložil več kot 100 amandmajev k predlogu uredbe o trajnostni rabi pesticidov

Bruselj, 30. marec 2023 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je skupaj z nekaterimi drugimi poslanci Evropske ljudske stranke (EPP): Ljudmilo Novak (Slovenija), Marlene Mortler (Nemčija) in Alexandrom Bernhuberjem (Avstrija), na pristojni odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) danes vložil prek 100 predlogov sprememb k predlogu Uredbe o trajnostni rabi pesticidov (Uredba SUR).
Bogovič, ki je obenem tudi pogajalec politične skupine EPP za omenjeno uredbo SUR v odboru EP za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), je ob vložitvi predlogov sprememb poudaril, da v politični skupini EPP v celoti nasprotujejo predlagani uredbi, zato se je pridružil tudi so-podpisu predloga za zavrnitev predloga v celoti. Vendar, ker žal ni realno pričakovati, da bi tovrsten predlog na glasovanju ENVI prejel zadostno večino, je Bogovič pripravil vrsto predlogov sprememb, s katerimi želi v čim večji meri omiliti besedilo predloga Uredbe SUR.

V svojih predlogih sprememb Bogovič tako predlaga znižanje predlaganega cilja zmanjšanja rabe pesticidov na ravni EU do l. 2030 s predlaganih 50 % na 30 %, izloča zavezujoče cilje zmanjšanja tudi na ravni držav članic, zagovarja potrebo po ustrezni oceni učinka predloga Uredbe SUR na prehransko varnost v EU in posameznih državah članicah ter daje večji poudarek naporom držav članic, ki so v preteklih letih že občutno zmanjšale rabo pesticidov, kot je npr. Slovenija. Iz besedila tudi izloča prepoved rabe pesticidov na občutljivih območjih oz. prenaša določanje tovrstnih območij na posamezno državo. Bogovič poudarja tudi potrebo po zagotavljanju ustreznih učinkovitih in cenovno dostopnih alternativ sintetičnim pesticidom za kmete, in sicer pred uvajanjem ambicioznejših ciljev na ravni EU.

Glede integriranega varstva rastlin, ki s predlagano uredbo postaja obveza za vse kmetovalce, ki pri pridelavi uporabljajo sredstva za zaščito rastlin, Bogovič predlaga, da se obvezno integrirano varstvo rastlin vzpostavi za nadpovprečno velike kmetije v posamezni državi članici, le-tem pa da tudi dodatno prožnost pri pogojih za vzpostavitev obvezne integrirane pridelave v obliki določitve pragov hektarjev površin ornih zemljišč in zemljišč s trajnimi nasadi glede na vrsto poljščin, ki se na teh površinah pridelujejo. Pri samih pogojih za integrirano varstvo rastlin Bogovič v besedilo dodaja možnost preventivne rabe sintetičnih pesticidov, kadar je to potrebno in druge metode integriranega varstva rastlin niso dovolj učinkovite.

Z namenom zmanjšanja administrativnega bremena za uporabnike in prodajalce pesticidov, Bogovič predlaga tudi popolno izločitev elektronskih evidenc iz predloga Uredbe SUR in posledično izločitev vseh določb, ki se nanašajo na dnevno poročanje o rabi pesticidov v elektronski obliki s strani kmetov in ostalih poklicnih uporabnikov.

Bogovič bo pripravil tudi vrsto predlogov sprememb za odbor AGRI, ki bo z obravnavo svojega mnenja k predlogu Uredbe SUR pričel konec meseca maja, glasovanje o mnenju AGRI pa je predvideno julija 2023. Z mnenjem AGRI in vsemi njegovimi amandmaji se bo nato seznanil odbor ENVI, ki naj bi o poročilu k Uredbi SUR glasoval v mesecu septembru 2023.