Bogovič: Z novo shemo šolskega sadja in mleka bo našim najmlajšim na voljo še več zdrave in kakovostne hrane lokalnega izvora

Strasbourg, 8. marec 2016 – Evropski poslanci so na marčevskem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu zadnjič obravnavali uredbo o Shemi pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom, ki predstavlja zadnjo fazo dolgotrajnega postopka njenega sprejemanja. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v svojem govoru v razpravi izrazil veliko zadovoljstvo nad dejstvom, da je po vseh zapletih v postopku medinstitucionalnih pogajanj le prišlo do soglasja glede vsebine navedene uredbe.

 ***

Video: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča o novi shemi šolskega sadja in mleka na marčevskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (2016):

* **

 

“Slabe prehranjevalne navade naših otrok je treba izboljšati, saj so trendi o debelosti otrok v EU zaskrbljujoči. EU se tega zaveda, zato želimo z reformirano shemo šolskega sadja in mleka še intenzivneje promovirati uživanje sveže in lokalno pridelane prehrane pri otrocih”, je dejal Bogovič, ki je še posebej pozdravil povečanje finančnih sredstev za izvajanje navedene sheme. Na ravni celotne EU bo namreč na voljo 250 mio EUR, od česar bo 150 mio EUR pripadlo sofinanciranju razdeljevanja sadja in zelenjave, preostalih 100 mio EUR pa mleku in mlečnim izdelkom.

 

“Že večkrat sem dejal, da je evropska hrana najbolj zdrava na svetu, za kar gre največja zasluga Skupni kmetijski politiki EU. Zato me zelo veseli, da združena shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka državam članicam povečuje sredstva za nakup zdrave in kakovostne sveže hrane, ki jo bodo šole brezplačno razdeljevale našim najmlajšim”, izpostavlja Bogovič in dodaja: “Za Slovenijo, ki do sedaj sheme pomoči za oskrbo z mlekom praktično ni koristila – zaradi administrativne zapletenosti se je namreč v shemo vključilo izjemno malo število šol – so predlagane spremembe zelo dobrodošle, saj bodo slovenske šole imele na voljo približno 300.000 EUR evropskih sredstev letno več. Ta sredstva bodo lahko porabile za brezplačno razdeljevanje mleka in določenih mlečnih izdelkov, kot so siri ali jogurti v šolah. Poleg tega nova shema predvideva tudi sofinanciranje uporabe t. i. lokalnih specialitet, kot so med, suho sadje ali olive. To je za Slovenijo, tudi kot nosilko iniciative Evropski medeni zajtrk, zelo pomembno, saj se tako še povečuje možnost porabe medu v šolah in se spodbuja bolj zdrave prehranjevalne navade”, ob robu sprejema nove sheme v Evropskem parlamentu izpostavlja Bogovič. Prepričan he tudi, da lahko dobri zgledi otrok pozitivno vplivajo tudi na prehranjevalne navade njihovih staršev. “Tako kot so nas pred nekaj leti otroci učili pravilnega recikliranja odpadkov, česar so se naučili v šoli, nam lahko sedaj z uživanjem sveže in lokalno pridelane hrane dajo zgled za bolj zdravo življenje”, zaključuje Bogovič.

 

Zgodovina šolskih shem pomoči za oskrbo šol z mlekom oz. svežim sadjem je dolga. Prva shema o oskrbi šol z mlekom je bila s strani EU uvedena že l. 1997, medtem ko je bila šolska shema sadja uvedena l. 2009. Namen obeh shem, ki se v predlagani uredbi združujeta v skupno shemo pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom, je spodbujanje otrok k bolj zdravim prehranjevalnim navadam. Nova shema bo se bo začela polno uporabljati v šolskem letu 2017/2018.

 

Evropski parlament  je predlagano uredbo potrdil na današnjem glasovanju.