Bogovič za Ansat TV o Zavezništvu za mlade v Sloveniji in povezovanju šolstva z gospodarstvom

 

 »S pozitivnim pristopom ter spoštovanjem dela in poklica kot vrednote bomo uspeli kot družba.«

 

Krško, 4. februar 2017 – Po uspešnem zagonu projekta Zavezništvo za mlade v Sloveniji je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) nastopil v pogovorni oddaji Mozaik Obrti in podjetništva, ki je bila konec januarja predvajana na posavski Ansat TV. V pogovoru, ki ga je vodila Janja Starc, sta sodelovala tudi ravnateljica Šolskega centra Krško Erna Župan Pirkovič ter podjetnik Miro Sevšek, oba tudi sodelavca pri projektu Zavezništvo za mlade v Sloveniji, ki se na pobudo Bogoviča začenja v Posavju.

 

Bogovič je uvodoma predstavil urejenost izobraževanja na ravni EU in pojasnil, da je oblikovanje šolskih sistemov v domeni držav članic. EU je v izobraževanje vpletena le z instrumenti, kot so: Evropski socialni sklad, Jamstvo za mlade, ki je namenjeno državam z višjo stopnjo brezposelnosti, in Erasmus + programi. Poleg tega po poslančevih pojasnilih EU zbira in preučuje podatke, ki omogočajo pripravo potrebnih sprememb s ciljem povezave gospodarstva in šolskega sistema.

 

Kot je opozoril Bogovič, je Evropa postavljena pred dejstvo, da se mora reindustrializirati, zato si je Evropska komisija v mandatu 2014 – 2019 zadala za cilj, da vsaj 20 % bruto domačega proizvoda ustvari industrija. »Potreba po usposobljenih kadrih, mojstrih, mora biti ključni cilj,« je nadaljeval Bogovič in dodal, da je ključno sporočilo zavedanje, da za izobraževanje kadrov ni odgovoren samo šolski sistem, ampak je potrebno tudi sodelovanje gospodarstva, lokalnih skupnosti, staršev, otrok …« Bogovič je poudaril pomembnost t. i. vseživljenjskega učenja, kar preprosto pomeni, da nekdo ne preneha z usposabljanjem, ko zapusti šolske klopi, ampak je to vseživljenjski proces.

 

Kot primer dobre prakse dualnega sistema je Bogovič navedel Nemčijo, kjer velik del populacije (okoli 40 %) zaključi šolanje okoli 19. leta in je več kot odlično usposobljen za delo. Kar ena četrtina vseh podjetij v Nemčiji nudi vajeništvo in je tako neposredno vpletena v proces šolanja. Prav tako je tam nezanemarljiv regionalni vidik, saj je na regionalni ravni treba ugotoviti, katere kadre neka regija potrebuje.

 

Tehnični pouk ter znanje o obrti in podjetništvu že v osnovne šole

 

»Vprašati se moramo, kaj potrebujemo? Kdo bo ustvaril neko novo vrednost v Sloveniji in temu primerno razpisati šolske programe,« je bil kritičen Bogovič in takoj poudaril nujnost reform v smeri povezovanja z gospodarstvom, saj se mora mlade čimprej vključiti v poslovni proces. Večkrat je poudaril nujnost tehničnega pouka ter seznanjanja z obrtjo in podjetništvom že v osnovnih šolah.

 

Zakon o vajeništvu in bolj povezana izobraževalni sistem in gospodarstvo

 

Zakon o vajeništvu vidi Bogovič kot dober začetek reform, a vajeništvo je treba vključiti tudi v širši šolski sistem, ne samo v poklicne šole. »Napaka je, da sta preveč povezana izobraževalni sistem in država, v bistvu pa bi morala biti povezana izobraževalni sistem in gospodarstvo, država pa bi samo uredila okvir sodelovanja,« je opozoril Bogovič in dodal, da ne sme biti cilj prenesti obveznosti šolskega sistema na gospodarstvo, ampak ustvariti deljeno odgovornost, ki bo pripomogla h koristi cele družbe.

 

Nazadnje je Bogovič ocenil še izvajanje projekta Zavezništvo za mlade v Sloveniji, za katerega želi, da postane pilotni projekt za celotno Slovenijo. Prepričan je, da je projekt dobro zastavljen in da predstavlja pravo pot, a ključno je, da se nadaljuje z delom tudi v prihodnje, rezultati pa bodo vidni že v prvi polovici letošnjega leta.

 

TV posnetek oddaje Mozaik obrti in podjetništva, Ansat TV – 26. januar 2017: https://www.youtube.com/watch?v=KLS4SWaqfj0&feature=youtu.be