Bogovič za Blog Active EU o trajnostnem kmetijstvu

Bruselj, 1. julij 2016 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je za spletni portal Blog Active EU, ki pokriva različne aktualne evropske teme s ciljem, podal svoje razmišljanje o trajnostnem kmetijstvu, ki je zelo odvisno od inovativnih sistemov kmetovanja, tudi na področju živinoreje. Resnica namreč je, da se dandanes mnogi kmetje v Evropi borijo, da ostanejo v poslu. “Trajnost pa tudi v kmetijstvu ni stanje, ampak pot,” pravi Bogovič in poudarja, da je na njej treba biti inovativen in usmerjen k znanju, da se lahko vodi in upravlja ekonomsko izvedljive sisteme kmetovanja.

 

Trajnostni razvoj temelji na treh stebrih: ekonomski izvedljivosti, prijaznosti do okolja in družbeni odgovornosti. Bogovič poudarja pomembnost, da se med temi tremi stebri trajnostnega razvoja ohranja ravnotežje in da se hkrati nenehno izboljšujejo vsi vidiki izvajanja teh stebrov. Zato koncept trajnosti po njegovem prepričanju služi dejansko kot krovna platforma, ki jo je treba gledati kot pot, ne pa kot na primer nek dogodek itd.

 

V celoti je njegovo razmišljanje o trajnostnem kmetijstvu objavljeno v prispevku spletnega portala Blog Active EU (v angleškem jeziku):

The journey towards sustainable agriculture depends on innovative, viable farming systems and livestock-oriented initiatives