Bogovič za Murski val o krožnem gospodarstvu v kmetijstvu, trajnostnem kmetovanju, novih tehnologijah, pametni specializaciji in novi finančni perspektivi 2014 – 2020

Prihodnost slovenskega podeželja je v sobivanju med različnimi tipi kmetijstva, ob upoštevanju principov trajnostnega razvoja in zakonitostmi krožnega gospodarstva.

 

Murska Sobota, 9. januar 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v pogovoru za poslušalce Murskega vala predstavil cilj cikla Evropskih pogovorov, ki jih organizira na temo: priložnosti kmetijstva v krožnem gospodarstvu. V Murskosoboškem pogovoru, 6. 1. 2017, je Bogovič gostil pomembne nosilce kmetijske gospodarske panoge in strokovnjake na področju krožnega gospodarstva, ki so s predstavitvami svojega dela in soočanjem mnenj ključno prispevali k boljšemu ozaveščanju pomena priložnosti Prleško – Prekmurskega kmetijstva v krožnem gospodarstvu.

 

Evropski poslanec je poslušalcem pojasnil, kako pomemben je pravi odnos do naravnih virov in namenjanje posebne pozornosti za skrb krogotoka ponovne uporabe produktov, kar je v trajnostnem kmetijstvu že 100-letna tradicija. Nove priložnosti vidi Bogovič v dobrem sobivanju med različnimi tipi kmetij: velikimi, malimi – ekološkimi, biodinamičnimi … Prav tako so po poslančevih besedah pomembne smernice, ki se oblikujejo v razpravah v Evropskem parlamentu in se vedno bolj nagibajo k podpori »za več priložnosti« malim kmetijam. Prav male kmetije imajo po njegovem prepričanju poleg bazne kmetijske proizvodnje, velike možnosti za dopolnilne dejavnosti  in s tem lastne dodane vrednosti. S principom trajnostnega razvoja je poslanec opozoril na pomen kratkih verig in kakovostne pridelave varne hrane, kot tudi na nove zahteve potrošnika, ki želi poznati kmeta, njegov način pridelovanja in kupovati hrano v lokalnem okolju.

 

Bogovič je spregovoril tudi o potrebi po uporabi novih tehnologij v kmetijstvu in o diverzifikaciji, ki prihaja tudi na področje kmetijstva,  v zaključku pogovora pa tudi o priložnostih in pasteh črpanja sredstev iz nove finančne perspektive 2014 – 2020 ter o pomenu pametne specializacije za odpiranje novih delovnih mest.

 

Več pa na posnetku radijskega pogovora na Murskem valu prek spodnje e-povezave: