Bogovič: Za ohranitev življenja v gorskih območjih, je treba s pomočjo skladov in politik EU ustvariti kakovostno prehransko in turistično ponudbo, ki bo tem področjem zagotavljala preživetje

Bruselj, 17. marec 2016 – Odbor za regionalni razvoj je danes z veliko večino izglasoval Poročilo o Kohezijski politiki v gorskih območjih Evropske unije in ga tako poslal v končno odločanje na plenarno zasedanje. Pri izdelavi poročila je kot poročevalec za največjo poslansko skupino EPP sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič.

 

“Gorska območja znotraj EU se že desetletja soočajo s slabšo razvitostjo, gospodarskim zaostankom, nerazvito infrastrukturo, vse to pa povzroča odseljevanje prebivalstva, predvsem mladih, kar še oteži življenje tistih, ki tam ostajajo. Zato je kohezijska politika za ta okolja še toliko pomembnejša in Evropski parlament se je odločil da opozori Evropsko komisijo na možne izboljšave pri vodenju politik v odročnih gorskih območjih znotraj EU”, pojasnjuje Bogovič razloge za pripravo omenjenega poročila.

 

Kot imamo dobre izkušnje tudi ponekod v Sloveniji, je v gorskih območjih treba nadaljevati s povezovanjem ključnih gospodarskih panog, to so predvsem kmetijstvo in gozdarstvo ter turizem, in pripraviti unikatno ponudbo, ki bo značilna samo za gorska področja. “Oblikovanje skupne ponudbe, ki povezuje ekološke pridelke gorskih kmetij in turistične dejavnosti v gorah, je tržna niša, ki jo zelo težko ponudijo kje drugje. Ob tem smo predlagali tudi uvedbo posebne označbe na ravni EU za prehranske izdelke, ki so pridelani na gorskih območjih, kar bi ob jamstvu kakovosti tudi olajšalo trženje ter ustvarjalo višjo dodano vrednost,” ocenjuje Bogovič, ki še dodaja, da se je treba zavedati, da gorske regije nudijo številne ekosistemske storitve, ki so ključnega pomena za urbana območja v bližini, kot je na primer oskrba z vodo. Ključna je boljša organizacija kmetovalcev in oblikovanje strukturiranih prehranskih verig, ki bodo lahko odgovarjale tudi na večje potrebe mest. Mala kmečka gospodarstva pa se morajo s podporo EU bolj diverzificirati pri svojih produktih, saj bodo lahko preživela samo če bodo lahko ustvarjala prihodke skozi celotno leto.

 

V poročilu je prek amandmajev EPP Bogovič vključil tudi opozorila za nujnost intenzivnejšega dodatnega izobraževanja in možnosti delovnih prekvalifikacij za prebivalce teh območij, kot tudi potrebo po oblikovanju javno – zasebnih partnerstev pri izgradnji in upravljanju modernejše  infrastrukture. Ob tem je treba upoštevati tudi, da so tudi med samimi regijami ogromne razlike, zato je tu ključna vloga EU, da zagotovi usklajeno delovanje politik tako med različnimi gorskimi regijami, kot tudi znotraj posameznih regij.

 

Poslanci so poročilo podprli z 31 glasovi za in le enim proti in bo najverjetneje obravnavan na majskem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.