Bogovič za TV AS: »Pilotni projekt »pametne vasi« prinaša dejavnosti za nove zaposlitvene možnosti na podeželju«

Za prodorno črpanje EU sredstev morajo slovenski odločevalci gledati že v leto 2021

 

Bogovič (SLS/EPP) je v okviru obiska Kmetijsko-živilski sejem AGRA za Televizijo AS, Murska Sobota, v intervjuju spregovoril o kmetijstvu, ki je njegovo bazno področje zanimanja tako profesionalno v Evropskem parlamentu (EP) kot osebno kot sadjarja. Poznavalsko je Bogovič izrekel vse pohvale organizatorjem za sejemski-komercialni del AGRE, za izvedbo vrste strokovno-tematskih dogodkov in za odpiranje vrat poslovnim priložnostim na področju kmetijsko-živilskega sektorja ter za Kitajsko kot partnerko letošnjega sejma AGRA.

 

O možnosti prodora slovenskih kmetov na Kitajsko tržišče je Bogovič povedal, da evropska statistika kaže večji izvoz hrane na Kitajsko kot uvoz v Evropo. S stališča namestnika vodje delegacije EP, ki je letos že drugič obiskala Kitajsko, in z nalogo preučiti nove priložnosti za sodelovanje evropskih in kitajskih mest ter regij na področjih kmetijstva ter prehrambne industrije, telekomunikacij, avtomobilske industrije, prometa, energetike in urbanega razvoja, , pa Bogovič vidi veliko priložnost tudi za Slovenijo. »Slovenci smo že prisotni na kitajskem tržišču. Znati moramo izkoristiti pester nabor zaščitenih živil in izdelkov, ki so na vrhu lestvice povpraševanja Kitajske«, je dejal Bogovič in kot ključ do uspešnega vstopa na kitajski trg poudaril, da se slovenski kmetje morajo znati povezati in organizirano nastopiti na kitajskem trgu.

 

Prenova Skupne kmetijske politike (SKP) gre po Bogovičevih besedah v pravo smer in še naprej bo aktiven v EP za podporo spremembam SKP v novi finančni perspektivi 2021-2027. »Področje zavarovalnih tveganj je eno ključnih, s katerimi se v EP ukvarjamo ob pripravi nove SKP, in deloval bom, da bo po letu 2020 del sredstev namenjen prav tej podpori«, je dejal Bogovič in podrobno razložil smernice prenove SKP: »Debata gre v smeri, da v bistveno večjem delu sofinanciramo zavarovanje, s čimer bi skupaj z zavarovalnicami ublažili tveganja spreminjanja okolja. Nadalje se razmišlja o kritju velikih izpadov pri cenah in povečanju dela sredstev, ki so namenjena proaktivnemu boju proti klimatskim spremembam – z namakanjem, s protitočnim zaščitami, in z vsemi agrotehničnimi ukrepi, ki so na področju zmanjšanja naravnih tveganj na voljo«.

 

Nadalje je Bogovič predstavil projekt »pametnih vasi«. Za zagotavljanje sredstev za »pametne vasi« v novi finančni perspektivi po letu 2020 sta namreč Bogovič in evropski poslanec iz Madžarske Tibor Szany (S&D) postopkovno pripeljala pilotni projekt »Pametne vasi« v drugo fazo, zanj pridobila podporo treh evropskih komisarjev: za promet, regionalni razvoj in kmetijstvo ter dobila zagotovilo za sredstva v proračunu EU, za leto 2018, za izvedbo projekta na vzorcu desetih držav EU, med katerimi je tudi Slovenija. »Ključno je, da bodo zaključki projekta »pametne vasi« pomenili izhodišča za postavke v novi finančni perspektivi v okviru strukturnih skladov, konkretno v Programu razvoja podeželja«, razlaga Bogovič in s ponosom pove: »V Sloveniji imamo že celo vrsto jeder, kjer so zametki uporabe teh sodobnih tehnologij. Tako bo na slovensko podeželje pilotni projekt »pametne vasi« prinesel tudi nove zaposlitvene možnosti ljudem že v finančni perspektivi po letu 2020«.

 

Bogovič  je spregovoril tudi o zaključkih omizja v organizaciji Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki (SKZ pri SLS) na temo problematike kmetijskih zemljišč, kjer deli mnenje tako s predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom, kakor z vodstvom SKZ pri SLS, da je treba dvignit status družinskim kmetijam ter na področju kmetijske zemljiške politike narediti nekaj bolj pro-aktivnejših korakov.

 

Vabljeni k ogledu posnetka intervjuja z evropskim poslancem Francem Bogovičem (SLS/EPP) v katerem boste našli tudi njegov pogled na dogajanje na  področju nepoštenih praks, odgovore na to, kakšne prijeme svetuje Bogovič za uspešno črpanje EU sredstev in nasvete, kako sodelovati pri ustvarjanju novega finančnega obdobja EU 2021-2027.

 

Intervju s Francem Bogovičem (SLS/EPP) za TV AS na 55. sejmu. AGRA 2017, ki je bil prvič predvajan 28. avgusta 2017: