Bogovič za TV Vaš Kanal »Sam rad sodelujem s tistimi, ki so prvi in najboljši!«

“Zavezništvo za mlade tudi v Sloveniji spreminja prepričanja ljudi v smer spoštovanja odlično usposobljenih mladih delavcev!”.

 

Ljubljana, Novo mesto, 4. december 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v intervjuju »Slovenija je del evropske zgodbe« na TV Vaš Kanal, ki ga je vodil novinar Slobodan Jovič, predstavil svoje poglede na prihodnost Evropske unije (EU) in njene aktualne izzive, kot so: Brexit, migracije, varnost, terorizem, porast populizma v EU, bančne unije, energetske unije, digitalne unije …, ter podal oceno, po katerem scenariju bo EU krenila naprej. »Že maja 2015 sem zagovarjal, da je absolutno treba biti solidaren pri migrantskih tokovih, in sicer na način, da tiste države, ki bodo najbolj na udaru – so tudi najbolj deležne finančne solidarnosti EU«. Bogovič je tudi poudaril, da je od držav članic EU in njihove aktivnosti odvisno, v katerih politikah EU bodo sodelovale, in dejal: »Mislim, da je napačna percepcija, da bo EU koga izrinila iz nekega prvega kroga, ampak bo od aktivnosti in prodornosti posameznih držav članic odvisno, v katerem krogu bodo soustvarjale politiko EU«.

 

Nadalje je Bogovič spregovoril o svojem delu na področju širitve EU na države Zahodnega Balkana. V zvezi s politiko EU o postopku postopnega vključevanja teh držav v EU je izpostavil: »Na prvem mestu v predpristopnih pogajanjih sta Črna gora in Srbija … Sam mislim, da je to proces, ki transformira družbe teh držav – uvaja več demokracije, družbo dela bolj konkurenčno, okoljsko trajnejšo …  To je proces, ki je zelo potreben za vsako teh držav, če pride v EU ali ne!«. Bogovič je opozoril tudi na velik pomen miru in stabilnosti EU, ki je na nek način pogojena prav z mirom v državah Zahodnega Balkana. »Sam sem zagovornik, da mora EU tudi finančno pomagati tem državam«, je dejal Bogovič in svojo trditev podkrepil s statističnimi podatki finančnih pomoči ob drugih širitvah EU.

 

Bogovič je povzel ključne spremembe na področju oblikovanja prihodnje Skupne kmetijske politike, nove Kohezijske politike in predstavil pogled na črpanje EU sredstev v sedanjem in prihodnjem sedemletnem finančnem obdobju. »V tej kohezijski politiki gre zato, da je treba poiskati niše, kjer si lahko najboljši, se znati povezati: od raziskovalcev do podjetij, ki bodo projekte izvajala«, je razložil Bogovič. Pametna specializacija po Bogovičevih besedah pomeni tudi, da se procese v kmetijstvu prestavi na višjo raven, sprejme nove usmeritve, na nekem zaokroženem območju poveže tudi po več sektorjev, kot na primer: zdravstvo, turizem in kmetijstvo, ter se gre naprej kot najboljši.

 

Bogovič je tudi napovedal dva velika dogodka v spomladanskem obdobju 2018, ko bo na temo »pametnih vasi« v Slovenijo na konferenco pripeljal kar tri ali štiri komisarje Evropske komisije (EK). S tem bo kot pobudnik ideje državo Slovenijo uvrstil med ključne v tem projektu EU.  Najavil pa je tudi majsko konferenco Krožno spremembo oz. angleško:  »3rd Circular Change« na temo krožnega gospodarstva oziroma biogospodarstva, kjer bo Bogovič gostil prvi konferenčni dan v Krškem in razstavo v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki z umetniškimi stvaritvami  prav na to aktualno tematiko.

 

Kot eden od pobudnikov Zavezništva za mlade v Sloveniji je Bogovič konkretno predstavil rezultate  dela, ki so kot posledica uspešnega povezovanja vseh ključnih deležnikov pripeljala do črpanja evropskih sredstev, do poskusnega uvajanja dualnega sistema v nekaterih šolah v Posavju in ne nazadnje tudi do posluha za Bogovičeve predloge na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport.

 

Bogovič je ob zaključku pogovora še povedal, da sam rad sodeluje s tistimi, ki so prvi in najboljši.

***

Vabljeni k ogledu celotnega intervjuja z evropskim poslancem Francam Bogovičem, ki je bil objavljen na TV Vaš kanal, 1. decembra 2017: