Doživete velikonočne praznike, polne ljubezni, sreče in blagoslova

V svetlem času Velike noči, ki je pred nami in nas združuje v skupni veri in tradiciji, se zazrimo v preteklost, kjer so korenine našega svojstva tkane z vrednotami in spoštovanjem do narave. Velika noč nam ponuja priložnost, da se zahvalimo za darove zemlje, ki nas ob pridnem delu kmečkih rok kmetov, neguje s hrano. Zahvalimo se lahko tudi svetlobi vere, ki nas vodi skozi temne poti življenja in povezuje v teh trenutkih. V prihajajočih svetih dneh, v času Velike noči, se spomnimo naše odgovornosti do narave, ki nas obkroža, ter se zavežimo k spoštljivemu in trajnostnemu ravnanju do narave. Predvsem pa poskrbimo tudi za skupnost, vrednote, vero, družino in drug drugega.

Naj bo letošnja Velika noč čas, ko izrazimo spoštovanje do povezanosti med nami, čas, ko se zahvalimo za hrano na naših mizah, in čas, ko se zavemo pomembnosti prenosa tradicije in vrednot naše slovenske skupnosti na naše rodove.

V tem času obujanja narave naj se tudi v naših srcih obudi upanje, da bomo v prihodnje s pridnim in poštenim delom ter vero v dobro premagovali izzive, ki nam jih prinaša življenje.

Želim vam doživete velikonočne praznike, polne ljubezni, sreče in blagoslova.

Franc Bogovič,

evropski poslanec (SLS/EPP)