Energetska pametna omrežja »Smart Grids« primer odličnega regionalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Bruselj, 29. november 2017 – V Evropskem parlamentu je včeraj, 28. 11., potekala konferenca z naslovom ”Smart Grid: Pametna omrežja iz perspektive regionalnega sodelovanja”, na pobudo in v organizaciji evropskih poslancev Franca Bogoviča (SLS/EPP) iz Slovenije in Davorja Škrleca (Greens/EFA) iz Hrvaške. Osrednja tema so bila t. i. pametna omrežja, veliko pozornosti pa je bilo namenjenih tudi mobilnosti.  Na tem mestu je tudi pomembno sodelovanje med državami, tako pri proizvodnji kot pri distribuciji električne energije, še posebno na področjih, kjer lahko skupaj kandidirajo za evropska sredstva. 

 

FOTO: © European Union 2017

 

Predstavljeni so bili aktualni projekti, ki trenutno potekajo v sodelovanju Slovenij, Hrvaške in tudi nekaterih drugih držav v regiji, ter so dober primer sinergije med podjetji, nevladnimi organizacijami, posamezniki in proizvajalci električne energije. Izpostavljena je bila potreba po digitalizaciji, decentralizaciji in dekarbonizaciji. Govorci so poudarili nujnost vzpostavitve virtualnega čezmejnega kontrolnega centra, s katerim se bo bolj učinkovito izrabljalo omrežje, hkrati pa omogočalo koordinacijo med vsemi proizvajalci. Predstavnik slovenskega podjetja ELES mag. Simon Tot je tako predstavil skupni projekt Sincro Grid, kjer poleg družbe ELES, ki je koordinator projekta, sodelujejo še družbe HOPS, SODO in HEP-ODS iz Hrvaške. Njegov namen je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem. Svoje uspešne raziskovalne projekte na področju energetike, ki so povečini podprti s sredstvi programa Obzorje 2020, sta predstavila tudi predstavnika Inštituta Jožef Stefan iz Ljubljane prof. dr. Mihael Mohorčič in dr. Dušan Gabrijelčič.

 

Bogovič je ob zaključku konference poudaril, da bosta prenova in nadgradnja elektroenergetskega omrežja vodili tudi k zmanjšanju izpustov CO2, kar bo pripomoglo k čistejši Evropi. »Vedno večjo težo bodo v prihodnosti dobivale manjše elektrarne, na primer obnovljivi načini proizvodnje na zasebnih hišah, ki bodo zagotovili več konkurence na trgu in posledično prinesli nižje cene. Poleg povečane integracije obnovljivih virov je v sistem treba vključiti tudi nove načine za shranjevanje odvečne energije. Zagotoviti je treba čim boljše sodelovanje energetskega sektorja s sektorjem mobilnosti ter tako poskrbeti za nadaljnji razvoj električnega transporta,« je poudarke konference povzel Bogovič.

 

Konferenca je omogočila izmenjavo znanj in izkušenj med različnimi organizacijami, ki bodo v prihodnosti oblikovali eno, skupno in učinkovito elektroenergetsko omrežje znotraj posameznih regije in tudi znotraj celotne Evropske unije.