EU mora najprej zapreti zunanje meje za vse ilegalne migrante in tihotapce ljudi, ostati pa človekoljubna in solidarna do beguncev, ki prihajajo iz vojnih žarišč

Obvezna solidarnost v predlogu novega migrantskega in azilnega pakta je drug izraz za obvezne kvote

 

Bruselj, 23. oktober 2020 – Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (SLS/EPP) se je odzval na današnji, s strani Evropske komisije, predstavljen predlog migrantskega in azilnega pakta z naslednjim komentarjem:

 

»V EU moramo najprej rešiti izhodiščni problem, to je odločno zavarovati naše zunanje meje in jih zapreti za ilegalne migrante ter okrepiti boj s kriminalnimi združbami ter tihotapci z ilegalnimi migranti. Drugačna zgodba je, v kolikor gre za vojne begunce, v katerih domovinah divja vojna in jim bombe padajo na njihove domove. V tem primeru EU je in mora ostati človekoljubna in solidarna ter upravičene prosilce za azil seveda sprejeti, prav tako Slovenija, v kateri smo tudi v času vojne v BiH sprejeli več kot 70.000 beguncev.

 

Zatorej duh solidarnosti v predlaganem migracijskem in azilnem paktu pozdravljam, tudi države prvega vstopa ilegalnih migrantov težko same nosijo to enormno breme in jih v tem ne moremo pustiti same. Kljub temu pa obvezno solidarnost v dveh primerih, in sicer ob izkrcanju migrantov, rešenih na morju in v primeru migracijskih pritiskov, vidim kot zelo problematično predlagano rešitev in pravzaprav drug izraz za obvezne kvote. Če se nam kdaj ponovno zgodijo okoliščine migrantskega cunamija, kot smo mu bili priča v 2015 ali še večjega, bo tak sistem nevzdržen.

 

Očitno se s predlogom obvezne solidarnosti v dveh primerih še vedno ni dovolj prisluhnilo tistim državam v EU, ki obveznim kvotam nasprotujemo in zlasti ne razlogom za to nasprotovanje. Zato se bojim, da tudi za današnji predlog migrantskega in azilnega pakta ne bo doseženega soglasja znotraj EU in bomo morali najprej tesneje zapreti vrata za vse ilegalne migrante in tihotapce ljudi.”