EU nujno potrebuje dolgoročno strategijo razvoja podeželskih območij!

Bruselj, 11. marec 2021- Zadnji dan marčevskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta so poslanci razpravljali tudi o pripravi dolgoročne vizije za podeželska območja, ki jo pripravlja Evropska komisija. V razpravi je sodeloval tudi poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je izpostavil, da se moramo v EU vprašanja razvoja podeželskih območij lotiti celovito in ne zgolj skozi prizmo 2. stebra Skupne kmetijske politike – SKP EU.

 

Bogovič je uvodoma poudaril, da „podeželje nujno potrebuje dolgoročno vizijo, saj sicer ne bomo zaustavili trenda odhajanja mladih s podeželja. V okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost EU ter večletnega finančnega okvira razporejamo visoka sredstva, ki jih moramo usmeriti v razvoj kakovostnega kmetijstva – zagotavljanje ustreznega dohodkovnega položaja kmetov, omogočanje pogojev, da bodo mladi ostajali na kmetijah ter razvoj različnih tipov kmetijske proizvodnje.”

 

A, kot pravi Bogovič, podeželje ni le kmetijstvo, zato moramo po njegovem mnenju zagotoviti tudi ustrezen razvoj ostalih gospodarskih panog. „Zagotoviti moramo dobre pogoje za razvoj turizma, malega gospodarstva, biogospodarstva, zelenih delovnih mest na področju energetike, razviti moramo tudi koncepte skrbi za starejše prebivalce podeželja,” je v svojem govoru naštel Bogovič in dodal, da vse navedene izzive naslavlja tudi iniciativa za Pametne vasi, ki jo Bogovič že nekaj časa vodi v Evropskem parlamentu.

“Nujno potrebujemo jasno strategijo in vire financiranja podeželja, saj v nasprotnem primeru ne bomo zaustavili naravnega trenda centralizacije. Odgovornost za spremembo tega trenda pa je tako na občinah, državah kot tudi na EU,” je zaključil Bogovič.

 

Predlog dolgoročne vizije za podeželska območja, ki ga koordinira podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica, je trenutno še v fazi oblikovanja v okviru služb Evropske komisije in bo predvidoma predstavljen v začetku junija 2021. Vizija naj bi naslovila ključna razvojna vprašanja podeželskih območij v EU do l. 2040 in izzive, s katerimi se ta območja soočajo, predvsem demografske spremembe, povezljivost, dohodkovno neenakost in omejeni dostop do storitev. Prav tako pa bo vizija raziskala inovativne in trajnostne rešitve za podeželje, predvsem v luči Evropskega zelenega dogovora, digitalne preobrazbe in krize COVID-19.