Evolucija sistema podeljevanja dovoljenj za rabo pesticidov, ne revolucija

Strasbourg, 16. januar 2019 – Prvo letošnje zasedanje Evropskega parlamenta (EP) se je pričelo z obravnavo zaključnega poročila posebnega odbora PEST, v katerem je aktivno sodeloval evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Odbor je bil ustanovljen v začetku lanskega leta z namenom proučitve postopkov podeljevanja dovoljenj za rabo pesticidov in aktivnih substanc, iz katerih se ti proizvajajo, ter kot odziv EP na državljansko pobudo #StopGlyphosateglifosat

 

Tako kot sami ob skrbi za svoje zdravje posežemo po zdravilih, pri čemer moramo seveda biti zmerni, je treba skrbeti tudi za zdravje rastlin, kar omogočajo pesticidi. To je potrebno tako pri konvencionalnem, integriranem, kot tudi ekološkem kmetijstvu, kjer je ta poraba sicer manjša, vendar ravno tako obstaja.

 

»V omenjenem poročilu govorimo o evoluciji sistema podeljevanja dovoljenj, in ne o revoluciji, kar je zgolj dobro. Kmetijski sektor se spreminja. Tudi sam kmetujem in točno vem, kaj vse morajo početi kmetje, kako se je njihovo delo spremenilo v zadnjih tridesetih letih in kako gre vse v smer bolj zelene rabe pesticidov, zmanjševanja njihove rabe in večje preglednosti,« je ob razpravi o poročilu poudaril Bogovič.

 

Tudi predlogi ukrepov za krepitev spoštovanja znanosti, večjo preglednost postopkov in podporo inovacijam gredo po mnenju Bogoviča v pravo smer. »Pri slednjem mislim, da je zelo pomembno, da se na eni strani zagotovi dovolj kapacitet za European Food Safety Authority, da vodi in kontrolira postopke odobritve, po drugi strani pa za inovacije v nove tehnologije, vključno z robotiko, preciznim kmetijstvom in s prehodom v bolj zeleno evropsko kmetijstvo, v smer katerega se tudi usmerja nova reforma Skupne kmetijske politike,« je še dejal Bogovič.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča o poročilu odbora PEST (Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, 14. 1. 2019):