Evropa potrebuje več kohezije, in pakt za Pametne vasi!

Bogovič od kandidatke za komisarko za kohezijo in reforme pričakuje takojšnji pristop k reševanju problematike na področju črpanja evropskih sredstev, s čemer se soočajo številne države članice EU, ter vzpostavitev Pakta za Pametne vasi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Bruselj, 2. oktober 2019 – Člani odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj, katerega član je tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), so opravili zaslišanje kandidatke za evropsko komisarko za kohezijo in reforme Elise Ferreira s Portugalske, ki ga je Bogovič ocenil kot zadovoljivo.

 

“V politični skupini EPP se zavedamo, da EU, kot jo poznamo danes, ne bi obstajala brez regionalnega razvoja in kohezijske politike, ki našim prebivalcem širom Evrope zagotavlja visok življenjski standard in dokazljivo zmanjšuje razlike v razvoju med posameznimi regijami in državami. Prepričan sem, da moramo kohezijsko politiko krepiti in ne slabiti, kar je mogoče zaslediti v predlogih programskih dokumentov o večletnem finančnem okviru 2021-2027, ki jih zagovarja aktualna Komisija in države članice EU. Od gospe Ferreira pričakujem, da se bo kot komisarka zavzela za ohranitev sredstev za regionalni razvoj in kohezijo na trenutni ravni, kar že ves čas zagovarjamo tudi v Evropskem parlamentu. Nenazadnje gospa prihaja s Portugalske, ki se je predvsem po zaslugi teh politik v zadnjih desetletjih precej razvila,” poudarja Bogovič in dodaja, da kohezijska politika v prvi vrsti služi ljudem in podjetjem, zato mora biti tudi ustrezno financirana.

 

Od bodoče komisarke prav tako pričakujem, da se njene danes izrečene besede o podpori Pametnim vasem kot enemu ključnemu gradniku bodoče politike regionalnega razvoja, čimprej uresničijo. Le z ustrezno nadgradnjo tega, kar smo v preteklem mandatu dosegli in zapisali v predloge evropske zakonodaje, t. j. vzpostavitev Pakta za Pametne vasi, bomo resnično dosegli, da podeželje začenja hitreje zmanjševati razvojni zaostanek za mesti in hkrati zaustavili oz. vsaj drastično upočasnili notranje migracije v EU, ko se visoko kvalificirani mladi selijo iz manj razvitih regij oz. držav v najrazvitejši del EU,” zaključuje Bogovič.