Evropska sredstva so kot kvas pri peki kruha

 

Bruselj, 27. april 2017 –  Na mini plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) sodeloval v razpravi o uvedbi Programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017 – 2020 z naslednjim govorom:

 

»Strukturne reforme so nekaj, s čimer lahko bistveno izboljšamo situacijo v državi. Ni dovolj, da prejmemo kohezijska sredstva, in da je naš ključen cilj zgolj, da jih porabimo. Bistveno je, kako dobro posamezne države prestrukturirajo svoje nacionalne proračune in vanje učinkovito integrirajo evropsko sofinanciranje. Učinkovitost strukturnega reformiranja državnih podsistemov je eden ključnih elementov za zmanjšanje razvojnega zaostanka držav neto prejemnic EU sredstev.

Ne gre samo za gospodarske reforme. Države članice, tudi Slovenija od koder prihajam, potrebujejo pomoč pri reformi zdravstvenih sistemom, ki so zaradi demografskih gibanj v vedno večjih težavah. Tu so tudi šolski sistemi, kjer ne moremo več izobraževati nezaposljivih kadrov, hkrati pa na drugi strani imeti pomanjkanje tehničnih poklicev.

Evropska sredstva lahko dobro uporabimo tudi za reformo javne uprave, ki mora postati bolj prilagodljiva in odzivna ter se odzivati na trende in sodobne tehnične rešitve.

Če zaključim s prispodobo. Če želiš speči dober kruh, ni dovolj, da imaš samo dobro moko, potrebuješ tudi kvas. In evropska sredstva sam dojemam kot kvas pri peki kruha. Podoben pomen imajo tudi strukturne reforme, da spodbudijo države k pozitivnim spremembam, da si na ta način pomagajo same in niso več odvisne od tuje pomoč.«

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o uvedbi Programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017 – 2020 (zasedanje Evropskega parlamenta dne, 26. 4. 2017): 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ebYaj36qwbQ