Evropski energetski Forum na pobudo Bogoviča v Evropskem parlamentu gostil delovno večerjo na temo Malih modularnih reaktorjev (SMR)

Strasbourg, 22. november 2023 – Včeraj, 21. 11. 2023, je v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu potekala delovna strokovno-politična večerja, ki jo je na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) gostil Evropski energetski forum, ki mu predseduje evropski poslanec Jerzy Buzek, na temo: »Vloga SMR pri strateški avtonomiji in razogljičenju EU: Pristop vrednostne verige«.

Dogodka so se udeležili tako predstavniki industrije, kot tudi številni predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in nevladnih organizacij.

Na dogodku je bilo še enkrat več poudarjeno, kakšna je lahko vloga malih modularnih reaktorjev pri razogljičenju EU gospodarstva ter kakšno podporo bo pri tem potrebovala evropska industrija.

Po vseh prognozah se pričakuje, da bodo mali in napredni modularni reaktorji lahko veliko prispevali k evropski strateški avtonomiji in programu dekarbonizacije, npr. z omogočanjem ne samo proizvodnje nizkoogljične električne energije, ampak tudi v sektorjih, ki so sicer zahtevni za razogljičenje, kot npr.: daljinsko ogrevanje stanovanj, procesne toplote za več industrijskih aplikacij, vključno s proizvodnjo vodika itd. Pri tem bi morala biti diverzifikacija dobave goriv in tudi naprednih goriv strateška prednostna naloga, ohranjanje suverenega znanja in izkušenj ter ponovna izgradnja strateških zmogljivosti pri proizvodnji SMR in naprednih modularnih reaktorjev ter naprednih jedrskih goriv pa pomembna točka za evropske oblikovalce politik.

Zmožnost razvoja infrastrukture, spretnosti in zmogljivosti za proizvodnjo in izvoz teh konvencionalnih in naprednih goriv bi lahko prinesla ogromne gospodarske in industrijske koristi za EU z domačo dobavo in izvozom po vsem svetu.

Bogovič, ki je v Evropskem parlamentu na lastno pobudo pripravil Poročilo na temo malih modularnih reaktorjev, o katerem se bo na plenarnem zasedanju EP glasovalo predvidoma decembra letos, je pri tem še enkrat poudaril, kako pomembno je, da se vsi vse bolj zavedamo, da je tehnološka nevtralnost nujna, da morajo imeti države članice EU možnost same določati svojo mešanico energetskih virov, da se industrija zaveda konkurenčnih prednosti, ki jih vlaganje v ta sektor lahko prinaša, ter da za energetsko samozadostnost EU zgolj obnovljivi viri energije ne bodo dovolj, če želimo, da bo oskrba z električno energijo, ki omogoča prehod v nizkoogljično družbo, stabilna, konkurenčna in z nizkimi izpusti ogljika. Za strateško neodvisnost Unije na energetskem področju bo nadaljnje vlaganje v jedrsko energijo ključno.