Evropski parlament izglasoval smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Strasbourg – 5. april 2022 – Evropski parlament je danes glasoval o Poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Uredbe (EU), št. 347/2013 (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)) (v nadaljevanju TEN-E uredba). Kot poročevalec v senci v okviru Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI) je pri pripravi poročila aktivno sodeloval tudi Franc Bogovič, evropski poslanec in podpredsednik Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (SLS/EPP). Poročilo je bilo sprejeto s 410 glasovi.

Z revizijo uredbe o TEN-E se bo zagotovilo, da bo strategija za razvoj energetske infrastrukture prilagojena novim okoljskim in družbenim zahtevam politike Evropske unije in Evropskemu zelenemu dogovoru. Hkrati se bo prispevalo tudi k uresničevanju ciljev, določenih v Pariškem sporazumu.

Glavne prilagoditve strategije energetske infrastrukture, ki so potrebne zaradi zelenega dogovora in s katerimi se bodo znatno povečale proizvodnja in poraba energije iz obnovljivih virov ter zelena mobilnost, bodo močno vplivale na posamezne regije in na trg energije, vendar bo močna povezava s kohezijskimi politikami ter nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi strategijami zagotovila uspešno in koristno preobrazbo na gospodarski, socialni in individualni ravni.

Z zagotovitvijo sinergij med vseevropsko energetsko infrastrukturo ter regionalnimi in nacionalnimi razvojnimi načrti in strategijami, strategijo za razvoj električne mobilnosti in drugimi razvojnimi projekti na tem področju bo uredba o TEN-E prispevala k ogljični nevtralnosti, gospodarski rasti, konkurenčnosti in socialnemu razvoju s povečanjem prispevka kohezijskih politik.

Bogovičeva izjava glede TEN-E uredbe je podana v nadaljevanju: 

“Evropski parlament je danes glasoval o pravilih tako imenovanega vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) za financiranje in gradnjo energetske infrastrukture. Zahvaljujoč TEN-E bo energija v Evropi bolj trajnostna, varnejša in cenovno dostopnejša. Uredba TEN-E namreč določa merila, na osnovi katerih so projekti čezmejne energetske infrastrukture upravičeni do evropskih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope in hitrih dovoljenj. Prav slednje je v tem trenutku ključno bolj kot kadarkoli prej, saj lahko zgolj dobri evropski energetski projekti zagotovijo delujoč energetski prehod in manjšo odvisnost od uvoza energije iz Rusije.

Prepričan sem, da bo danes izglasovana uredba dobra osnova za več evropskih energetskih projektov skupnega interesa. Potrebujemo več evropskega sodelovanja, da zagotovimo, da bo naš prihodnji energetski sistem cenovno ugoden, varen in čist. Nova uredba bo prispevala k ciljem zmanjšanja emisij CO2 s spodbujanjem integracije obnovljivih virov energije in novih tehnologij čiste energije v energetski sistem. Slednji naj bi na podlagi sprejetega besedila še naprej povezoval regije, ki so trenutno izolirane od evropskih energetskih trgov, krepil obstoječe čezmejne povezave in spodbujal sodelovanje s partnerskimi državami. Pomagal bo tudi pri pravočasni dostavi čezmejne infrastrukture s predlaganjem načinov za poenostavitev in pospešitev postopkov izdajanja dovoljenj in dovoljenj.”