Evropski parlament podprl Dolgoročno vizijo podeželskih območij EU

Strasbourg, 13. december 2022 Poslanci Evropskega parlamenta so danes sprejeli poročilo o Dolgoročni viziji razvoja podeželskih območij EU do l. 2040, ki predstavlja odziv Evropskega parlamenta na julija lani predlagano strategijo Evropske komisije. Kot pogajalec politične skupine Evropske ljudske stranke je pri pripravi dokumenta sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

V svoji izjavi po glasovanju je Bogovič izpostavil, da gre za eno pomembnejših odločitev Evropskega parlamenta, ki naslavlja izzive in priložnosti podeželja EU ter prvi dokument, ki to tematiko naslavlja na horizontalni ravni.

»Podeželje nujno potrebuje dolgoročno vizijo razvoja, saj sicer ne bomo zaustavili odhajanja mladih s podeželja, opuščanja kmetijske proizvodnje in ostalih negativnih trendov, ki smo jim priča. Zato me veseli, da nam je uspelo sprejeti poročilo o Dolgoročni viziji razvoja podeželskih območij EU do l. 2040, ki vsebinsko dodatno bogati predlog Evropske komisije iz lanskega leta,” je uvodoma dejal Bogovič in dodal, da je tekom pogajanj uspel v dokument vnesti številne pobude, ki bodo, ob ustrezni implementaciji, pripomogle k zmanjšanju razvojnega zaostanka podeželja za mesti, ohranjanju poseljenosti podeželja in spopadanju z izzivi, kot so staranje prebivalstva in digitalizacija.

»Podeželje mora omogočiti možnosti za razvoj novih delovnih mest in kakovostno življenje. S to vizijo zaokrožujemo cilje, ki smo jih že v l. 2016 zapisali v koncept Pametnih vasi. Torej, rešiti problem odhajanja mladih s podeželja in staranja ljudi, prav tako pa zagotoviti vso potrebno infrastrukturo, vključno s širokopasovnimi povezavami, ki so se, predvsem med Covid-19 krizo, pokazale kot nujne na podeželju,« pojasnjuje Bogovič in dodaja, da dokument jasno opredeljuje tudi osrednji vlogi kmetijstva in gozdarstva, ki sta med pomembnejšimi generatorji delovnih mest na podeželju. »Kmetijstvo je osnovna dejavnost na podeželju, ki pa potrebuje nove prijeme v okviru preciznega kmetijstva. Jasno je izpostavljen tudi pomen družinskih kmetij v EU, ki poleg pridelave zdrave in visoko kakovostne hrane skrbijo za ohranjanje poseljenega podeželja in tradicionalne krajine, od česar imajo velike koristi številne ostale gospodarske dejavnosti, predvsem turizem. Poudarjena je tudi izjemno pomembna vloga mladih kmetov pri modernizaciji evropskega kmetijstva, ustrezno pa naslavlja tudi problematiko velikih zveri,« izpostavlja Bogovič, po oceni katerega je na podeželju treba še bolj spodbuditi razvoj ostalih osnovnih in gospodarskih dejavnosti, kot so turizem, energetika, dolgotrajna oskrba, e-zdravje, itd. 

»Zagotoviti je treba tudi financiranje iz različnih virov in vključiti vse ravni odločanja, od lokalne do evropske. Vsekakor pa mora razvoj podeželja v bodoče postati javna politika, kajti brez politike razvoja podeželja, bo le-to trpelo podobno kot v preteklosti. Le na takšen način bomo storili to, česar si želimo: okrepiti podeželje,« zaključuje Bogovič.

Celotno poročilo Evropskega parlamenta o Dolgoročni viziji razvoja podeželskih območij EU do l. 2040 je obljavljeno na: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0436_SL.html.