Evropski parlament sprejel dva Bogovičeva amandmaja k Poročilu o obetih za sektor mleka v EU glede OP-jev in kriznega programa za spopadanje z nepoštenimi trgovinskimi praksami

Evropski parlament sprejel dva Bogovičeva amandmaja k Poročilu o obetih za sektor mleka v EU glede OP-jev in kriznega programa za spopadanje z nepoštenimi trgovinskimi praksami

 

Strasbourg, 8. julij 2015 ? Evropski parlament je na julijskem plenarnem zasedanju včeraj sprejel Poročilo o obetih za sektor mleka v EU, ki vsebuje tudi dva amandmaja poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP), vložena in sprejeta na seji Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v mesecu juniju. Bogovičeva amandmaja poudarjata pomembnost ustanavljanja organizacij proizvajalcev oz. spodbujanja politične podpore k vključevanju kmetov v organizacije proizvajalcev (OP) ter poudarjata pomembnost kriznega programa pri spopadanju z  nepoštenimi trgovinskimi praksami.

 

Poročilo o obetih za sektor mleka v EU temeljito analizira stanje ter opredeljuje potrebne ukrepe na področju trga mleka v EU, ki je zadnje čase predmet velikih sprememb in pretresov. Temu botruje že eno leto veljavni predvsem ruski embargo na uvoz živil iz EU ter ukinitev mlečnih kvot aprila letos. Čeprav poročilo ugotavlja ugodne srednje- in dolgoročne ukrepe v mlečnem sektorju EU, kot eni ključnih kmetijskih panog evropskega kmetijstva, vseeno opozarja Evropsko komisijo na potrebo po krepitvi kriznih ukrepov ter ustvarjanje pogojev za povečanje naložb v sektorju in posledično novih delovnih mest. Pri doseganju slednjega poročilo izpostavlja predvsem vlogo Evropske investicijske banke (EIB), ki mora svoje finančne vire začeti usmerjati tudi v podporo investicijam v kmetijstvu. Tako bo mogoče ohraniti dolgoročno stabilnost in razvoj mlečnega sektorja v EU ter okrepiti izvoz mleka in mlečnih izdelkov na nove trge izven Evrope, čemur poročilo namenja posebno pozornost.

 

 

Bogovič poudarja, da sta vprašanji ustanavljanja OP in spopadanja z neposrednimi trgovinskimi praksami izjemnega pomena tudi za prihodnost proizvodnje mleka v Sloveniji. ?Pomanjkljiva organizacija pridelovalcev kmetom zmanjšuje pogajalsko moč, kar vpliva tudi na pojav nepoštenih trgovinskih praks. Z ureditvijo prvega bo tudi drugega manj, česar se EU zaveda,? pravi Bogovič, ki opozarja, da je ureditev te problematike nazadnje vendarle na strani slovenske oblasti in samih kmetov.

 

 

Poleg tega je v poročilu izpostavljeno vprašanje ustreznih ukrepov zaradi aprilskega padca mlečnih kvot v EU, predvsem v smislu podrobnejšega spremljanja delovanja trga mleka in sprejetja intervencijskih ukrepov v primeru prevelikega padca cen mleka ter neravnovesij na trgu. Pozornost je namenjena tudi krepitvi programov za promocijo mlečnih proizvodov na skupnem trgu kot na trgih izven EU.