Evropski poslanci iz odbora AGRI navdušeni nad Slovenijo, ki so jo uradno obiskali na povabilo Franca Bogoviča (SLS/EPP)

21., 22. in 23. september 2016 – Na povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) je na svoj prvi uradni obisk v Slovenijo prišla delegacija Evropskega parlamenta iz Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). Tri dnevni obisk osemčlanske delegacije Odbora AGRI v Sloveniji je bil namenjen seznanitev s položajem slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, tako z delovanjem posameznih kmetijskih panog pri nas, kot tudi z uspešnim črpanjem evropskih kohezijskih sredstev za razvoj podeželja ter ogled slovenske kulturne in naravne dediščine. Delegacijo odbora AGRI so sestavljali evropski poslanci:  Eric Andrieu, (Francija, S&D) – vodja delegacije, podpredsednik odbora AGRI, Albert Dess, (Nemčija, EPP) – koordinator največje politične skupine v EP (EPP – Evropske ljudske stranke) v odboru AGRI, Maria Noichl (Nemčija, S&D), James Nicholson (Velika Britanija, ECR) – koordinator politične skupine ECR (Evropski konzervativci in reformisti) v odboru AGRI, Ulrike Müller (Nemčija, ALDE), Maria Lidia Senra Rodríguez (Španija, GUE/NGL), Martin Häusling (Nemčija, Zeleni) in gostitelj: slovenski evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

Vse člane delegacije Evropskega parlamenta iz Odbora AGRI je obisk Slovenije navdušil. Predvsem so bili pozitivno presenečeni nad primeri dobrih praks razvoja podeželja, zaradi katerega je Slovenija ena izmed redkih držav v EU, kjer se je trend selitev prebivalstva v velika mesta ustavil, kot tudi nad raznolikostjo pokrajine glede na posamezne regije, kulturno in naravno dediščino, ter nad srčnostjo ljudi. Slovenijo so zapustili z enotnim mnenjem, da gre za enega najboljših obiskov delegacije AGRI doslej, mnogi med njim pa tudi s prepričanjem, da se bodo v Slovenijo kmalu vrnili na obisk.

Evropski poslanec Franc Bogovič pa je izpostavil, da je v času delovanja v Evropskem parlamentu opazil, da se v Evropi med seboj slabo poznamo, zato se mu izmenjava izkušenj zdi bistvenega pomena in se zavzema za večkratne podobne obiske, srečanja in tematske razprave.

 

Prvi dan obiska so evropski poslanci najprej obiskali sadjarsko podjetje Evrosad v Krškem, ki ga vodi direktor Boštjan Kozole, in ki je največji proizvajalec sadja v Sloveniji. Zastopa več kot tretjino slovenske proizvodnje, vsako leto pa sadjarji v skupini proizvedejo približno 22.000 ton sadja. Ogledu Evrosada se je pridružil tudi župan Občine Krško mag. Miran Stanko. Krškemu je sledil Šentruper, kjer si je delegacija ogledala znamenito Deželo kozolcev, ki predstavlja prvi muzej na prostem s kozolci, ki prikazuje razvoj kozolca v časovnem, prostorskem in socialnem pomenu od preprostih sušil do razvojno bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev. Dogodku se je pridružil župan občine Šentrupert Rupert Gole, predstavniki razvojne agencije Srce Slovenije na čelu z Aleksandro Gradišek pa so evropskim poslancem predstavili svoje izkušnje z EU projekti in primere dobrih praks iz Slovenije.

 

20160921_135456

Večer so evro-parlamentarci sklenili v Ljubljani z obiskom Ljubljanskega gradu in ogledom razstave »Ohranimo čebele«, ki prikazuje življenje čebel in slovensko čebelarsko tradicijo. Na delovni večerji so se evropski poslanci iz Odbora AGRI srečali s predstavniki in deležniki slovenskih kmetijskih organizacij in združenj, kot so Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije …, evropske goste pa je v imenu župana Mestne občine Ljubljane pozdravil podžupan Dejan Crnek.

 

Drugi dan obiska v Sloveniji je delegacija evropskih poslancev začela  srečanjem s podpredsednikom Državnega zbora Primožem Hainzom, ter se zatem sestala tudi s poslanci, ki so člani Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo in Odborom DZ RS za zadeve Evropske unije. Slovenski in evropski parlamentarci so si izmenjali stališča o izzivih, s katerimi se danes soočata tako evropsko kot slovensko kmetijstvo, kot tudi glede vseh drugih aktualnih tem EU, med drugim npr. glede Brexita, migrantske krize, vplivih okolja na kmetijstvo itd.

Iz Ljubljane je evroposlance pot vodila naprej na Kras, in sicer v Sežano, kjer so obiskali Kobilarno Lipica, zibelko svetovno znanega Lipicanca, ter muzej kulinarike Krasa, ki je bil obnovljen s sredstvi Evropskega sklad za regionalni razvoj (v višini 4,8 milijona EUR).

 

Pravljično gričevnata pokrajina – Goriška Brda, ki se nahaja na pol poti med Alpami in Jadranom, je bila zadnja destinacija 2. dne obiska delegacije iz Evropskega parlamenta. Evropske poslance je sprejel župan Občine Brda g. Franc Mužič ob robu razglednega stolpa v vasi Kojsko, v Kleti Brda, največji pridelovalki in izvoznici slovenskih vin in ki združuje 400 briških vinogradniških družin, pa je direktor Silvan Peršolja predstavil proizvodni proces »Od trte do vina«. V Kleti Brda sta evropsko delegacijo pozdravila tudi župan Občine Tolmin Uroš Brežan in direktorica Mlekarne Planika iz Kobarida Anka Lipušček Miklavič, ki je predstavila proizvodnjo mleka, ki ga pridobivajo od kmetov iz slovenskih planin iz območij občin Tolmin, Kobarid in Bovec in ga predelujejo brez dodatkov, kot tudi znameniti sir Tolminc, ki je zaščiten slovenski proizvod v EU in ki se proizvaja samo na območju Zgornjega Posočja ter ima zelo dolgo ter bogato tradicijo.

 

Zadnji – 3. dan obiska v Sloveniji so se evropski poslanci skupaj z gostiteljem Francem Bogovičem (SLS/EPP) sestali tudi z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Vladi RS mag. Dejanom Židanom in državno sekretarko mag. Tanjo Strniša. Minister mag. Židan je na sestanku predstavil najpomembnejše teme z vidika slovenskega kmetijstva in živilstva. Izpostavil je novo programsko obdobje po letu 2020, izhod Velike Britanije iz EU ter projekt svetovni dan čebel, ki je pobuda Čebelarske zveze Slovenije Čebelarska zveza Slovenije. Na srečanju je minister posebej opozoril tudi na problematiko okoli slovenske zaščite vina Teran, pri čemer je Slovenija Teran zaščitila leta 2000, Hrvaška pa to zaščito krši. Na sestanku so evropski poslanci z ministrom govorili tudi o problemu neravnovesja v verigi preskrbe s hrano, ki je velik problem kmetijstva tako v Sloveniji kot v EU.

 

Delegacija evropskih poslancev je svoj prvi uradni obisk v Sloveniji sklenila z obiskom informacijskega centra »Triglavski narodni park« na Bledu – Triglavska roža, kjer sta jih pozdravila župan Občine Bled Janez Fajfar in v. d. direktorja Centra TNP na Bledu dr. Bogomil Breznik, zatem pa še z obiskom čebelarskega muzeja in srečanje s predstavniki Čebelarske zveze Slovenije v Radovljici.