Evropski poslanec Franc Bogovič na seji Izvršilnega odbora Sindikata kmetov Slovenije o prihodnosti slovenske zemlje

Ljubljana, 29. marec 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič je danes v Ljubljani sodeloval na Izvršilnem odboru Sindikata kmetov Slovenije. Predsednik sindikata Anton Medved je poslanca na sejo povabil po uspešni strokovni ekskurziji članov sindikata po Alzaciji in Strasbourgu, ki je bila izpeljana s pomočjo evropskega poslanca.

 

Franc Bogovič, ki v Evropskem parlamentu sodeluje v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, je najprej spregovoril o aktualnih zadevah v kmetijstvu na evropski in svetovni ravni. Med drugim je izpostavil različne poglede držav članic EU na ruski embargo, na vpliv viškov evropske pridelave na ceno pridelkov, na gospodarsko in kmetijsko krizo v nekaterih južnoameriških državah, na primerjavo evropske kmetijske politike z ZDA, kjer več pozornosti posvečajo tržnim intervencijam v primerih različnih škod ter na vpliv nizkih cen nafte na svetovno kmetijstvo.

 

Poslanec Franc Bogovič je sodeloval še na točki dnevnega reda ?Slovenska zemlja slovenskim kmetom?, kjer je tekel pogovor o enem izmed ključnih projektov sindikata ? opozarjanju na prodajo podjetij, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, tujcem. Kot enega od predlogov za to, da ostanejo zemljišča v slovenskih rokah, je poslanec predlagal vidnejšo vlogo sklada v ravnanju z zemljišči družinskih kmetij. Po njegovem bi moral sklad aktivneje sodelovat pri zaokroževanju takšnih zemljišč ter spodbujati oddajo zainteresiranim, in predvsem mlajšim, slovenskim kmetovalcem. Kot dodatno možnost je Bogovič predlagal tudi prodajo zemljišč preko najema. Obenem je opozoril še na enakovrednejšo obravnavo nekaterih zemljišč, naprimer tistih v visokogorju in na kraških področjih, ki za morebitne odkupe niso tako zanimiva.

 

Franc Bogovič je pri Skladu kmetijskih zemljišč kot problematično izpostavil še njegovo prvotno vlogo v postopku denacionalizacije. Ta na žalost še zdaleč ni zaključena, pričakuje pa se lahko tudi milijonske tožbe s strani oškodovanih nekdanjih lastnikov. Ob tem se bodo seveda pojavila vprašanja glede vloge sklada in vprašanja glede prenosa upravljanja gozdov s sklada na nedavno ustanovljeno podjetje za upravljanje z državnimi gozdovi. Ravno upravljanje z gozdovi se je namreč v preteklosti izkazalo za bolj dobičkonosno kot upravljanje z ostalimi zemljišči.

 

Poslanec je zaključil z ugotovitvijo, da v slovenski politiki manjka strategija za vodenje slovenske zemljiške politike. Zato je pozdravil Sindikat, ki je skupaj z drugimi organizacijami, med drugim tudi Slovensko ljudsko stranko, pričel opozarjati na prodajo tujcem in mu zaželel, da s skupnimi močmi hitro poiščejo pametne in učinkovite rešitve za omenjeno problematiko.