Evropski poslanec Franc Bogovič podprl Resolucijo o Poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014

Strasbourg, 11. junij 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je nadomestni član v Delegaciji Evropskega parlamenta pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija, je včeraj v Strasbourgu izrazil podporo Resoluciji o poročilu Evropske komisije o napredku Turčije za leto 2014.

 

 

Turčija je ključna strateška partnerica EU, ki sicer že nekaj let čaka na začetek intenzivnejših pogajanj za vstop v EU, a je od leta 1996 vključena v carinsko unijo. To prinaša koristi tako EU kot Turčiji, saj se je od takrat vrednost dvostranske trgovine med obema partnericama povečala za več kot štirikrat, znatno pa so se povečale tudi neposredne tuje naložbe iz EU v Turčijo. Poglobilo se je tudi povezovanje med turškimi in evropskimi podjetji.

Turčija s svojimi približno 77 milijoni prebivalcev torej predstavlja veliko gospodarstvo s še večjim potencialom. Čeprav se je gospodarska rast v zadnjih letih nekoliko ohladila, stopnja zaposlenosti pa padla, ima Turčija še številne možnosti za stabilno rast – ob predpostavki stabilnega političnega, socialnega in pravnega okvira.

 

Turčiji je treba priznati uspešno reformno politiko preteklih let, a za zadostitev vrednot in standardov, veljavnih v EU, jo čaka še veliko dela. Na eni strani se lahko pozdravi spremembe pravnega sistema na področju političnih strank, ki odpirajo vrata večje politične pluralnosti, nikakor pa v EU ne moremo biti zadovoljni z naraščanjem korupcije v Turčiji ter netransparentnim preiskovanjem tovrstnih dejanj, nizko stopnjo neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti pravosodja, ter kršenjem vrste človekovih pravic. Pri tem velja najbolj izpostaviti omejevanje svobode govora, medijsko svobodo in neenakost spolov na političnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem in ostalih področjih ter neenakopravno obravnavo določenih etničnih manjšin.

Turčijo čaka še veliko dela tudi v zunanji politiki, predvsem v pogovorih s sosednjimi državami – Armenijo, Grčijo in Ciprom. Mednarodna skupnost je pripravljena pomagati pri reševanju tovrstnih težkih vprašanj, a ključno vlogo pri tem morajo odigrati vpletene države. Brez volje po iskrenem dialogu namreč ni mogoče pričakovati rezultatov.

Na drugi strani Turčijo močno obremenjuje še politična nestabilnost v Siriji in Iraku, kjer glavno grožnjo predstavljajo teroristi ISIL. Prek 2 milijona beguncev, ki so pribežali v Turčijo iz Sirije in Iraka, mora biti signal za mednarodno skupnost, da okrepi boj z ISIL na samem ozemlju teh držav.

 

?Nedeljske parlamentarne volitve so pokazale željo ljudi po spremembah, a počakati je treba, kaj bo prinesel nadaljnji razvoj dogodkov. Vsekakor upam, da bo rezultat pogovorov med predstavniki izvoljenih političnih strank prinesel ugoden rezultat v obliki stabilne vlade, ki bo okrepila reformno aktivnost Turčije in tako približala državo demokratičnim vrednotam EU,? je poudaril evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič (SLS/EPP).